Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

mandag 9. februar 2009

Propellen deltar på arrangementet ”MENS VI VENTER PÅ DRAMATIKKENS HUS. TEKSTUTVIKLING TIL HVA OG FOR HVEM?”

Den 21. februar inviterte GENERATOR til arbeidsdemonstrasjon og samtale på Det Åpne Teater. Propellen var også inviret til å komme med innspill.
På visningen kunne man se resulatene av tekstverksteder med dramatikere som propell Ingeborg Eliassen samt dramatikere som Kari Bunæs, Angela Hagen, Erling Kittelsen, Einar Schwenke, Kari Saanum, Lene Westerås, Liv Aakvik. (På bildene ser vi Westerås, Bunæs og Aakvik.)
Tekstene vil senere komme på trykk i en utgivelse fra Marg Forlag. Denne skal langseres på Litteraturfestivalen i Lillehammer den 27. mai.
Ny bok med åtte samtidsdrama fra Norge!
Skrevet av Jens Harald Eilertsen
søndag 10. mai 2009 20:21. SCENESKRIFT.
8 nye samtidsdrama på et brett! Lanseres 27. mai på Lillehammer : Kari Bunæs, Ingeborg Eliassen, Angela Hagen, Erling Kittelsen, Kari Saanum, Einar Schwenke, Lene E. Westerås og Liv Aakvik
Forlaget skriver: Boka fanger relasjonene mellom skuespillere, regissører, dramatikere og publikum og er i så måte en unik teaterbok... Alle teateroppsetninger må gi sitt publikum en fortelling de kan kjenne igjen i, glede seg eller forarge seg over, tenke over og bli henført av – og det på bakgrunn av publikums kulturelle ståsted og med den enkeltes ulike bakgrunn - og det skjer her og nå, i samtida. Slik blir teater levende.
Headingen for debatten under verkstedvisvingen var: Hvordan utvikle ny tekst for scenen og hva ønsker vi for Dramatikkens Hus? Under en samtale om et framtidig dramatikkens hus kom det fram at mange er bekymret for planene for det nye dramatikkens Hus. I panelet satt Pia Maria Roll (instruktør/ skuespiller/produsent, Oslo), Katinka Rydin Berge (instruktør, Oslo) og propellens Tale Næss (scenetekstforfatter/ Trondheim) Moderator var dramaturg Halldis Hoaas.
Gjennom innspill fra salen ble det klart at mens noen ønsket seg et programerende teater med fokus på å utvikle og spille ferdige norske tekster, ønsket andre seg et mer dynamisk laboratoriebasert hus med fleksible modulerer og rom for ekperimenter. Et hus der skillet mellom det frie feltet, og etablerte dramatikere blir mindre og der prosess og forsøk inngikke som en del av husets daglige funksjoner.
Mange mente at huset ville bli en rigid og hierarkisk institusjon som ville fungere mer konserverende enn nyskapende med den organisasjonsstruktuen som nå var planlagt. Andre mente at denne regide strukturen var akkurat det som skulle til for å skaffe de rammene som var ønskelige for å utvile god dramatikk.
I disse dager legges det ut intervjuer med de ulike dramatikerene som deltok på verksteds-visningen på Generators blog. Se http://generatorblogg.wordpress.com/ og http://www.vimeo.com/3203894.
Omtale av arrangementet ligger på dramatikerforbundets hjemmesider http://www.dramatiker.no/.
Til høsten skal det arrangeres nye verksted i regi av Generator. Disse er åpne for alle. Søknadsfrist er 1. juni. Dette skriver Generator om sine verksteder:
Skriver du scenetekst og har behov for å jobbe med andre kunstnere for å utvikle prosjektet ditt videre?
Har teksten du jobber med behov for en scenisk utforskning “på gølvet”?
Generator tilbyr 2 verksteder på inntil 5 dager på Norsk Skuespillersenter høsten
2009. Verkstedene finner sted i uke 36 og uke 49.
Vi hjelper til i prosessen frem mot verkstedet: Spleiser forfatter med veileder (instruktør, dramaturg mv), utlyser verksted, og bidrar til å koble deg opp mot skuespillere, dansere og/eller andre kunstnere du måtte ønske å jobbe med for å utforske teksten din.
Generator betaler utøvere og veileder.
Send oss en mail der du kort beskriver prosjektet ditt: Hva er “problemet”, hva vil du bruke verkstedet til, hvilke(n) faggruppe(r) ønsker du å jobbe med, forslag til veileder etc.
Søknad sendes genera2r@yahoo.no innen 1. juni 2009.
Kontakt: Kari Saanum tlf 99 59 73 84 eller Liv Aakvik 95 08 08 12