Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

mandag 15. august 2016

Propeller skriver for DUS

Propellene Kristofer Grønskag og Siri Broch Johansen skriver i år for DUS.
  Den unge scenen er et landsdekkende ungdomsteaterprosjekt. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster skrevet for ungdom og fremføres av ungdom. Målet er å stimulere produksjonen av ungdomsteater. DUS ble opprettet i 2004 for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. Vi er nå i gang med den sjette prosjektrunden.
  Ungdom i alderen tretten til nitten år fremfører tekster spesialskrevet for ungdom. Siden oppstarten har DUS fått fram 35 nye tekster. 80 ungdomsgrupper fordelt over hele landet lager forestillinger av tekstene. Det arrangeres festivaler i alle deltakende regioner, og en nasjonal festival i Oslo for utvalgte grupper.

 Den Unge Scene skriver følgende om Siri Broch Johansens stykke MariAmira - en fortelling om FLUKT : MariAmira - en fortelling om FLUKTer utvikla i samarbeid med elevar frå dramalinja på Kongsbakken VGS i Tromsø. Amira har flykta frå Damaskus i Syria over Middelhavet og har slektningar spreidd over heile verda. Amira og mora har hamna i Hammervåg, langt nord i det langstrekte Norge. Staden ho kjem til ber også på skjulte historier om flukt. Maria veks opp i Hammervåg under 2.verdskrigen. Kanskje har dei to jentene ei historie som liknar kvarandre meir enn vi trur? Bomber, truslar, håp og draumar pregar to parallelle historier frå to ulike tider. Gjennom fortid og notid er publikum med på ei reise inn i historia om flukta og med fleire utfordrande og spennande sceniske grep vil publikum oppleve flukta og følgjene på kroppen.   * '  Om Kristofers manus Om Å telle til null skriver DUS:
  Å telle til null er bygd opp nesten som ei bombe. Frå scene ti og tel vi ned til scene null.

Vi møter ungdommar som alle blir påverka av kvarandres handlingar: Vi Gjengen som lagar ein youtube-hit på ei jernbaneskinne, ei ung realitystjerne og ein stalker, dei som har jobben med å vaske ihelkjørte dyr av tog, og dei som lurer den fysisk utviklingshemma Lars til å stele fyrverkeri. Og ikkje minst ein sjuk hund og ei død ku. Altså eit lappeteppe av eit stykke som heng saman og stiller spørsmål. Er det for eksempel lov å ikkje vere konstant glad i lykketyranniet? Tør ein vise kven ein eigentleg er, når alt berre er fasade? Og kva skjer eigentleg når ein får nok, når ein har talt til null?

Les mer om Kristofer og prosjektet DUS på: http://www.dus.as/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=17&Itemid=138

søndag 14. august 2016

VoxLab

10. august var Propell Tale Ness invitert til Vox Lab i Oslo for å presentere Propellen Teater.
Vi ønsker flere VoxLabere velkommen til Propellen Teater og ser frem til fruktbare samarbeid i fremtiden.

VoxLab er en forening med formål om å bidra til utvikling av vokal samtidsmusikk.

VoxLab ønsker å være en plattform og et forum hvor komponister kan få prøve ut pågående komposisjoner med sangere, De setter fokus på bygging av komponistenes ferdigheter innen vokal teknikk, og tverrkunstneriske og kollektive arbeidsmetoder. VoxLab vil arrangere verksteder der sangere og komponister kan samarbeide og lære hverandre å kjenne.


(informasjon hentet fra VoxLab sin Facebookside https://www.facebook.com/groups/306577812825222/?fref=ts  )
torsdag 11. august 2016

Flere propeller nevnes i denne publikuasjonen: the very best of contemporary playwrights 2016

I presentasjonen av publikasjonen skriver Marie Furuhovden ved den norske ambassaden i London blant annet dette:
Norwegian Drama Now 2016 presents the very best of Norwegian playwrights. Amongst the 24 playwrights presented, there are eight new names in this latest edition. Exciting playwrights who wish to highlight Norwegian dramatic art. ...
A quick peek at the plays and the tendency is clear; we no longer talk about writing in the shadow of Ibsen. Rather, today’s playwrights are using Ibsen’s abilities to depict loneliness and isolation in everyday family life – themes that are just as relevant today as back then – as inspiration. Another tendency worth noting is the playwrights wish to convey a story as real and truthful as humanly possible. They choose an arena, transcribe interviews and play out the situation on stage. All of this contributes to a renewal of the dramatic text.


Blant propellene som presenteres er Oda Fiksum, Eirik Fauske,
Tale Næss, Kristofer Grønskag og Lene Terese Teigen. Alle har fått flere av sine tekster oversatt til flere språk og har de siste årene har deres stykker vært å se på festivaler, lesninger og teatre i og utenfor Europa.

Les mer om disse fire og en rekke andre aktuelle dramatikere på:
http://norwegianarts.org.uk/norwegian-drama-now-2016-the-very-best-of-contemporary-playwrights/