Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

fredag 25. november 2011

"Lindås"

Propell Eirik Fauske er nå i gang med prosjektet "Lindås". Prosjektet er en fortsettelse av eller en utvidelse av prosjektet "den nyvaksne mannen", produsert for Propellens scenetekstmønstring i 2011. Prosjektet har fått støtte fra Norsk Kulturråd og skal produseres i samarbeid med Teaterhuset Avant Garden. Prøvene begynner på Dramatikkens Hus i Oslo i januar. Dette skriver Dramatikkens Hus om prosjektet på sine hjemmesider:
  Med ”Lindås” tar Fauske tak i to faktorer i livet som han har et ambivalent forhold til; sin egen familie og oljerikdommen. Begge faktorer som har dannet grunnlag for hvordan dramatikeren er i dag og hvordan han ser på seg selv.
Lindås ligger på Vestlandet, fem mil nord for Bergen og en mil sør for Norges største oljeraffineri - Statoil Mongstad. Det var her Familien Fauske slo seg ned i 1982. Tjuefem år senere hadde de tre barna flyttet ut.
I denne perioden har Norge prestert å bli djevelsk rikt, og en god del av inntektene har raffineriet ved Lindås stått for, der flere medlemmer av Familien Fauske har arbeidet.

”Lindås” er en familiegjenforening, det er en utgraving, det er et slags ønske om nærhet til det som for alltid vil være borte.l ha støtte på nyåret.

tirsdag 22. november 2011

Konstellasjonen konsolliderer seg

Den 6. november oppsummerer konstellasjonen sitt verksted "Over stokk og stein" på Verdens beste stasjon under Propellen Teaters seminar "hva er egentlig dramatikk for barn og unge?". Denne uken har de premiere på forestillingen "Fuglen i meg" på Lokstallen i Stjørdal. Forestilingen vises også på DansIT i Trondheim lørdag 26 november kl.13.00 og kl.17.00 og til vinteren arbeider de videre med sin trilogi som startet med forestillingen "ut av det blå", fortsetter med "over stokk og stein" i samarbeid med Propellen Teater og Anne Marit Sæther fra Cirka Teater.

I år har de fem medlemmene i Konstellasjonen også vært viktige utøvere i flere andre forestillinger produsert i Trondheim som propell Marte Hukes "Vendepunkt" og Kristofer Grønskags "Hybris". Tilo våren blir medlemmer fra denne gruppen å se på Trøndelag Teaters hovedscene i produksjonen "Hair" og i propell Eirik Fauskes "Lindås" som produseres i samarbeid med Teaterhuset Avant Garden.
  Konstellasjonen består av Ina Kiberg, Eizabeth Piro Volan, Janne Brit Rustad, Aud Horseng og Ingvild Meland. Alle er organisert i Propellen Teater. For mer, se deres blog: http://konstellasjonen.wordpress.com/

mandag 21. november 2011

Propell Lise Hovik klar med nytt prosjekt for barn på Trøndelag Teater

Lise Hoviks og Teater Fots HAKKESPETT - tredje del av triologien Du skal få høre fuglesang. Workshopen ble prøvd ut i møtet mellom musikere, skuespillere og dansere på Propellens verksted den 6. november i år. Dette prosjektet skal inngå i et en triologi Hovik vil ta videre i samarbeid med Propellen Teater og Trøndelag Teater i 2012. Bildet er fra Lise Hovik og Teater Fots siste forestilling de røde skoene.

Gjengen bak "Mystasjemysteriet" er i gang igjen

To somre på rad har propeller som Kristofer Blindheim Grønskag, Siri Schnell Juvik, Ane Wennevold og Ina Kiberg laget barneteater for unger i forbindelse med Stjørdalsdagene. Forestillingene er satt i scene Maren Bjørseth som for tiden utdanner seg som instruktør i Amsterdam. Nå er teamet i gang igjen og den 6. november arrangerte Propellen Teater i samarbeid med Norsk Skuespillersenter et verksted i Trondheim der teamet kunne forske i nytt materiale og nye tekster. Også denne gangen er Grønskag ansarlig for teksten, mens Bjørseth tar regien. Bildet er fra sommerens forestilling. Utviklingen av forestillingen går inn i Propellens prosjekt - Hva er egentlig dramatikk for barn og unge?

Propell Thea Borring Lande i gang med monologprosjekt

Den 6. november ledet skuespiller og iscenesetter Janne Heltberg Haarseth et verksted over Thea Boring Landes tekster i forbindelse med Propellens seminar "hva er egentlig dramatikk for barn og unge?". VERDIER OG FØLELSER kaller Borring Lande sitt prosjekt og i løpet av verkstedet ble det improvisert fram og jobbet med utgangspunkt for flere pubertale monologer som omhandler tiden mellom tretten og seisten år.
  Borring Lande jobber nå videre med tekstene og Propellen håper å kunne lage et nytt verksted for å ta prosjektet videre våren 2012.

torsdag 17. november 2011

Propeller i gang med nytt prosjekt

Til sammen utgjör Propellene Tale Næss og Trond Peter Stamsø Munch produksjonsselskapet NOOR produksjoner. Tale Näss er dramatiker og Trond Peter Stamsø Munch er skuespiller. NOOR produksjoner konsentrerer sitt arbeid om å formidle stemmer og historier fra Midt-Østen. I 2008 produserte de forestillingen "en palestinsk reise" i samarbeid med Trøndelag Teater og Hålogaland Teater. Nå er de i gang med et nytt. "den velsignede" kaller de monologen Næss har skrevet og Munch har regi på. Monologen baserer seg på en sann historie om et mord i Jeriko i 2006. Propellen Teater innvilget prosjektet et endags verksted med stötte fra Norsk Skuespillersenter i forbindelse med seminaret "hva er egentlig dramatikk for barn og unge" 5.-6. november. Skuespiller Sverre Fredrik Hermansen var med som skuespiller og verkstedet var ledet av Munch med Næss tilstede.
  - Vi vil ikke bare formidle en sann historie og virkeligheten bak den, sier Næss. Vi vil også jobbe formmessig og undersöke hva som sjker når et modernistisk scenespråk möter östlig fortellertradisjon.
  NOOR produksjoner vil gå videre med prosjektet vinteren 2012 og ser for seg å jobbe fram en forestilling som innbefatter kampkoreografi, videoanimasjon og livesampling. For mere se NOOR produksjoners blog: http://noorproduksjoner.blogspot.com/.

onsdag 16. november 2011

Fersk propellenmedlem med verksted

I høst ble teaterviter Hanne Wiseth medlem av Propellen. Hun tok sin master ved teatervitenskap ved NTNU i år og fordypet seg der i adapsjon, noe som endte i en helt egen tekst basert på Evripides' Medea. Oppdrag Aquila kalte Wisteh prosjektet som vakte oppmerksomhet i miljøet. Som medlem av Propellen ønsker hun å gå dypere i materien og tematikken rundt Oppdrag Aquila. Hennes ønske om fordypning ga grunnen for at hennes prosjekt var et av de seks som ble plukket ut i Propellen og Norsk Skuespillersenters verksteder i forbindelse med seminaret "Hva er egentlig dramatikk for barn og unge" 6. november. Skuespiller og regissør Kristofer Hivju ledet verksted "Aquila". Skuespiller Benedikte Karinde Sandberg, som nå går siste år på skuespillerutdanningen på HiNT medvirket.

mandag 7. november 2011

Vellykket seminar med verksteder på Verdens beste stasjon

5.-6. november arrangerte Propellen Teater et seminar og en rekke verksteder i gamle Skansen Stasjon, nå Verdens beste stasjon i Trondheim. Seminaret og verkstedene ble arrangert i samarbeid med Norsk Skuespillersenter. Tema var: "Hva er egentlig dramatikk for barn og unge?"
  Klokken 13.00 åpnet stasjonsmester Rasmus Rohde dørene, og Propellen Teater lanserte sin andre fanzine. Hva er egentlig scenekunst for barn og ung? spør vi. Produktet er en ferskvare med provokasjoner, samtaler, kommentarer og dialoger fra folk som Tore Vagn Lid, Toril Solvang, Eirik Fauske, Tale Næss, Marius Kolbenstvedt, Faith Guss med flere. (Ønsker du fanzine tilsendt - send en mail til propellfanzine@gmail.com)
  Etter lanseringen presenterte representanter for det trønderske teatermiljøert og Trondheims scenekunstinstitiusjoner, og etablerte frie grupper, sitt arbeid med teater for barn og unge. Blandt dem var Trøndelag Teater, Teater Visuell, Teaterhuset Avantgarden, RhodeAass produksjoner, Propellen Teater, Cirka Teater og representanter for Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.
  14.30 foretok Rolf Engelsen en perspektivering av feltet Teater for Barn. Etter en provokasjon fra propell og teaterviter Eivind Haigland gikk Engelsen i dialog med salen. (Engelsen er til daglig ansvarlig for Kunstløftet som ligger under Norsk Kulturråds initiativ for å øke kvaliteten på kunst for barn og unge.) Det ble en interessant debatt som blant annet tok opp kvalitetsbegrepet - er det en nyttig term? Kan det byttes ut med mindre ladede ord som egenskaper eller lignende? Et annet viktig omdreiningspunkt for debatten var hvordan dette feltet skal bevisstgjøre seg sin rolle og komme i tettere berøring med de det er rettet mot - nemlig barna. Trenger vi et eget stort teaterhus for barn, eller er det nettopp der barna allerede er, på en helt annen arena vi bør bevege oss.
  Debatten ble fulgt av fire innledere. Først ut var dramatiker Kristofer Blindheim Grønskag og skuespiller Siri Schnell Juvik som snakker om sitt første møte med norsk teatervirkelighet og sitt barneteaterprosjekt "Mustasjemysteriet".  De hadde kalt innlegget sitt "Et møte med virkeligheten" - og Grønskag perspektiverte også sine erfaringer opp mot de opplevelsene han har hatt med dansk teatervirkelighet etter å ha vært bosatt et halvår i København. 
  "Kan teater for barn være politisk?" spurte Toril Solvang i sin betraktning over egen praksis av dramatiker Toril Solvang. Svarene dreide rundt en e-postkorrespondanse som ikke minst diskuterte relevansen av spørsmålet hun brakte på banen, samt dreide inne inn på begrep som målgruppe, publikum og metode.
Lise Hovik fulgte Solvang med en "En betenkning". I den tok hun opp ulike former for sråk; det teoretiske, det personlige og teaterspråket og skisserte en modell for et møte mellom disse tre språkene. Musiker og komponist Eldbjørg avsluttet innleggene på seminaret med å snakke om sitt tverrkunstneriske arbeid med barn og unge før seminaret ble avsluttet med noen smakebiter fra Azra Halilovic forestilling "1000 derfor, 1000 hvorfor".
  Søndag arrangerte Propellen og Norsk skuespillersenter fem vellykkede verksteder ulike steder i byen. Dramatikere som Kristofer Grønskag, Hanne Wiseth, Tale Næss, Thea Borring Lande og Lise Hovik prøvde ut tekster, tanker og ideer. Lise Hovik arbeidet i nært samarbeid med teaterviter Faith Guss og perkusjonist Tor Haugerud på sitt prosjekt HAKKESPETT der de unge skuespillerne Maja Bakken, Stine Fevik og Gunnar Eiriksson (bildet) improviserte fram materiale med utgangspunkt i en tekst av Samuel Becket.

lørdag 5. november 2011

Blodfersk fanzine

I dag, 5. november 2011, lanseres nok en blodfersk teaterpolitisk/filosofisk fanzine ved Propellen. Den spør - hva er det med scenekunst for barn og unge? - og lanseres  på Verdens Beste Stasjon i Trondheim klokken 13.00.
  Fanzinen inneholder intervjuer, tekster, provokasjoner, refleksjoner og innleff av Tore Vagn Lid, Faith Guss, Marius kolbenstvedt, Lise Hovik, Eirik Fauske, Toril Solvang, Kim Atle Hansen, Tale Næss, Amund Grimstad,. Kajsa Aglen, Eivind Haugland med flere.
  Ønsker du å kommentere, levere stoff eller få fanzinen tilsendt, kontakt oss på propellfanzine@gmail.com.