Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

onsdag 21. desember 2016

DokFest 2016

I november gjennomførte vi andre del av vår "tretrinnsrakett" ;

"Er dette dokumentarisme?"

Her ble det presentert tre forestillinger, holdt to workshops, fire tekstutviklingsverksteder og en fagdag som utforsket begrepet dokumentarisme i scenekunsten. Vi hadde arrangementer på Verkstedhallen, Dokkhuset, Bispehaugen og Trondheim Folkebibliotek (Rådhussalen). Det er flott å få kunne ta hele byen i bruk. Vi gleder oss også over gode samarbeidspartnere som gjør det mulig å få inn fagpersoner og forestillinger vi ellers ikke hadde hatt mulighet til.

Propellen Teater er svært godt fornøyd med årets program, og gjennomføringen av dette. Vi er nå inne i en evalueringsrunde, og ser nå frem mot neste års satsing.

Dessverre måtte vi i år kutte produksjonen av Fanzinen. Om noen vil ha en tekst som tar utgangspunkt i dokumentarismen i scenekunsten, kan du/dere sende en henvendelse til propellenteater@gmail.com

Det er fortsatt noen få eksemplarer igjen av fanzinen "hva er dokumentarisme i scenekunsten" som kan sendes ut etter behov (send mail på samme adresse).