Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

tirsdag 11. januar 2011

Propellen lanserer Fanzine

I forbindelse med Propellen Teaters scenetekstmønstring 2011 - fra Tekst - til Handling, laget Propellen Teater en fanzine med teaterkritiske tekster som omhandler mønstringens tema: Forholdet mellom tekst og handling. Tekstene er drøftende, kommenterende, provoserende, litterære eller saklige. Fanzineformatet er løst og uformelt. Tekstene er lange, korte, personlige, bekjennende. Det er intervjuer, sitater, utdrag av prosjekter man er i gang med, tegninger, foto eller andre visuelle krumspring.
  Ansvarlig for publikasjonen er teaterviter Eivind Haugland og dramatiker Tale Næss.
  Vi tar fortsatt mot bidrag. Send til propellfanzine@gmail.com.
  Henvendelser/ønsker om å få fanzinen tilsendt per post eller mail (som pdf) sendes til samme adresse.