Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

onsdag 25. november 2015

Propellen : (hentet fra Fanzinen: "Hva er Dokumentarisme i scenekunsten")

Propellen er et teaterlaboratorium med en anti-hierarkisk/prosessorientert og undersøkende strategi.
Propellens scenetekstmønstringer fungerer i dag som en viktig og samlende instans og en visningsarena nasjonalt og regionalt.

MÅL: Målet med vår virksomhet er å utvide vår forståelse og kunnskap om egen praksis. Vi vil forstå gjennom å praktisere. Når vi produserer, ønsker vi å kunne produsere raskt, rimelig, på kunstnerens premisser i fleksible og prosessorienterte moduler.

ØNSKER: Vi ønsker å gi frihet og mulighet til selvstendig kunstnerisk tenkning. Vi ønsker å skape forhold for våre prosjekter som ikke underlegger seg dramturger, teatersjefer, gitte produksjonsforhold, andres smak eller økonomiske begrensninger.
Vi jobber aktivt med å utforske forholdet mellom tekst og scene. Mellom framførelse og lesning, tekstimprovisasjon og strenge, formmessige forløp. Mellom klassisk dramatikk og andre dramatiske teksttyper.

HVEM: Propellen involverer i sitt arbeid forfattere, dramaturger, skuespillere, scenografer og intellektuelle. Konstellasjonene er handlende, åpne og lystbaserte.

HVORDAN: Vi vet at vi inngår i en samfunnskropp, at teater er et uttrykk eller et symptom på denne kroppen, og at vi ikke kan utføre noen teatral praksis uten å komme i berøring med den og dermed andre "teaterarbeidere. Vi vet også at vi alltid må ha en plan A, en plan B, en plan C og muligens en plan D og E før vi kommer i havn. Vi gjør kort sagt tingene parallelt og lar de ta den tiden de tar.
Vi bruker ikke tiden på å bygge institusjoner eller sikre vår egen organisasjon. Samarbeid med institusjonene interesserer oss bare hvis den kan gi oss muligheter for produksjon og/eller undersøkelser. Ergo-hvis det kan gi oss frihet. Begrenser institusjonen oss -forlater vi den.
Vi bruker ikke ressursene våre på vaktmestere, på forsikringer eller vedlikehold av eiendom.
Vi eier ingen lokaler.
Vi eier ikke annet enn et kontonummer og en blogg.
Vi kan ikke forvises eller gå konkurs.
Vi er som rizhomet, en organisasjon uten bunn eller topp. En organisme som baserer seg på knoppskyting eller knolldannelser. Der hver enkelt enhet er en selvstendig organisme og der alt er knyttet sammen i et nettverk uten begynnelse og slutt.
Vi vet at en rizhome: ...may be "shattered at a given spot, but will start up again on one of its old lines, or on new lines." (Deleuze/ Guattari)
Er vi nede i ett år - betyr ikke det at det ikke kan sprute ut nye produksjoner to,tre eller ti år senere.
Vi produserer med de som til enhver tid tjener de prosjektene vi er involvert i. Vi produserer på det stedet som til en hver tid tjener det stedet vi er involvert i.

MØTER: Kunsten er å ha mange tanker i holdet samtidig. Målet er modige møter. Et teater som kan romme disse. Å skape tilblivelsesrom som er fleksible nok og virksomme nok. Et glatt rom kanskje. En sammenvevd struktur. Et rom uten bunn eller topp, uten inndelinger. Fleksibelt. Tøyelig. Der hendelsene styrer forløpet og ikke omvendt.

TEATERET; teateret er et sted for direkte møter, Det er et sted der meninger, utsagn og virkelighetsforståelser settes i spill. Der ulike motsetninger kan aktualiseres, mangestemigheten få et uttrykk. Der ulike kunstuttrykk virker sammen i et her og nå.

Red. Trondheim
15.11.15 (redaktører Henriette Vedel og Eivind Haugland)

Bestill en Fanzine hos: propellenteater@gmail.com. Vi sender i posten.

Bildet er tatt fra Fabularium Produksjoner sitt tekstutviklingsverksted 21.-22.11.15 under Propellen Teater sin helg med temaet "Hva er dokumentarisme i scenekunsten" Besøk Fabularium sine websider på http://www.fabularium.no/mandag 23. november 2015

Hva er dokumentarisme i scenekunsten, del en, er gjennomført!

Propellen Teater gjennomførte 21.-22.november 2015 en helg med innlegg, verksteder og to sterke gjestespill.

Vi takker alle involverte for alt hard arbeid, og ser nå frem til å fortsette våre undersøkelser i hva dokumentarisme i scenekunsten kan være.

Evaluering, spørsmål og tips kan sendes til propellenteater@gmail.com.

En rapport vil i etterkant bli produsert og sendt ut til deltakerne.

Bildet er fra gjestespillet 0+0=4 av Thomas Bye og Aslak Moe. Stykket med tilhørende ettersnakk, avsluttet denne Propellhelga på en tankevekkende måte som gir oss masse energi til å fortsette på vår vei videre inn i dokumentarismens verden.
torsdag 19. november 2015

Velkommen til vårt fagseminar og forestillinger 21.-22.11!

Snart braker det løs! Få med deg vårt scenekunstprogram "Hva er dokumentarisme i scenekunsten" under Trondheim Dokumentarfestival! Denne helga markerer begynnelsen på en treårig undersøkelse av temaet. Det blir seminarer, diskusjoner, verksteder der scenekunstnere utvikler nye scenetekster og to tankevekkende gjestespill; Kinder K og 0+0=4! Alt foregår på Dokkhuset og i Verkstedhallen
I tillegg lanseres vår helt nye Fanzine som er redigert av Eivind Haugland og Henriette Vedel.

Sjekk ut våre facebooksider for mer informasjon om programmet.

Billetter til fagprogram og forestillinger kan bestilles på mail til propellenteater@gmail.com

Foto av Øystein Ulsberg Brager fra gjestespillet Kinder K.

mandag 26. oktober 2015

Propellen søker bidrag til ny fanzine!

21. - 22. november arrangerer Propellen Teater seminaret Hva er dokumentarisme i teatret? I den sammenheng skal vi også lansere en ny fanzine med samme tittel, og nå søker vi bidrag til fanzinen!

Sjangeren er som alltid fri og opp til deg selv, det kan være refleksjoner, provokasjoner, teaterpolitiske tekster, litterære tekster, scenetekster, essayistiske ting, personlige ting, meninger, utfordringer til andre, sitater, leselister, omtaler av prosjekter, stykker, dramatikere osv. 

Vi prøver å være blodferske og innleveringsfristen er dermed en ca.frist, men litt tid må vi ha til oppsett og trykking, så alt som er inne hos oss, til propellfanzine@gmail.comsenest mandag 9. november er supert!

mandag 19. oktober 2015

Hva er dokumentarisme i teateret? 21.-22. november i Trondheim

21.-22. november setter Propellen Teater fokus på dokumentarisme i teateret!

Programmet består av seminarer, tekstutviklingverksted med en rekke kompanier og scenekunstnere fra hele Norge og to spennende gjestespill.

Sjekk ut: http://trondheimdokumentarfestival.no/


Merk også at vi fortsetter på søndag med Ungdomsvisning på Verkstedhallen 14.00 (etter ungdomsworkshop med Azra Halilovic) og forestillingen"0+0=4" klokken 15.00 (også på verkstedhallen)!

For innehavere av festivalpass til Trondheim dokumentarfestival er Fagprogrammet lørdag og "Kinder k" gratis.
Pris for fagprogram uten festivalpass: 50,-
Pris: Gjestespill:  Kinder K: 100,-/150
Søndag: Ungdomsvisning: gratis
Pris: Gjestespill: 0+0=4: 100,-/150,- (Verkstedhallen)
Reserver billetter på mail: propellenteater@gmail.com

Tusen takk til Trondheim dokumentarfestival for at vi får være med i programmet. 
Takk til Norsk kulturråd, Fritt ord, Trondheim kommune og Stjørdal kommune for støtte!torsdag 18. juni 2015

S O A R E på Festival for ny Europeisk dramatik 2015, København


Propell Tale Næss har skrevet årets norske stykke representert under
FESTIVAL FOR NY EUROPÆISK DRAMATIK 2015 i København.
Festivalen foregår på Husets Teater i København. Festivalen er en årlig foreteelse som har som formål å vise det beste innenfor siste års europeisk dramatikk.
Les mer på:
http://www.husetsteater.dk/om-husets-teater/Propell Thea Borring Lande på Fortellerfestivalen

I 2008 startet Thea Borring Lande på en reise som skulle vare i flere år. Hun reiste for å finne ut mer om historien til sin tohundre år gamle fiolin. I Wroclaw, Polen lette hun etter den forrige som spilte på fiolinen. Han forsvant sporløst i 1943. Reisene til Wroclaw førte Thea i neste omgang til Tyskland og Markneukirchen, en bitteliten landsby i ingenmannsland på grensa til Tsjekkia for å finne ut hvem fiolinmakeren var.
theas fiolin
Gjenlyd er bygget opp rundt denne reisen, og er en personlig fortelling om hva man gjør når man plutselig mister sin stemme, når man ikke lenger klarer å spille. Forestillingen omhandler perfeksjonisme, men forsøker ikke selv å være perfekt. Den er skjør, men upretensiøs; melankolsk, men leken; oppriktig, men med et skjevt blikk på seg selv.

Propeller på Norsk Dramatikkfestival

Norsk Dramatikkfestival er over. Propellene Linda Gabrielsen, Hanne Ramsdal, Maren Elisabeth Bjørseth og Eirik Fauske har vært i ilden med regi på hver sin lesning.
  Bildet er fra prøvene på Hanne Ramsdals tekst "8 minutter".

Søndag kveld ble Heddaprisene utdelt. Her kan du lese Øystein Stenes tanker om det "tekstlette" teateret.
http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=7357

tirsdag 26. mai 2015

spennende avslutning for europeisk dramatiker-prosjekt for barn og unge

I en to-årsperiode har fire unge dramatikere fra fire europeiske land arbeidet med hvert sitt helaftens stykke for barn og unge. Nå skal stykkene presenteres for publikum i Amsterdam.
  Prosjektet har gått under headingen European Writers Lab og dramatikerene har truffet hverandre i York, Oslo, Berlin og nå altså Amstardam. Rammene rundt møtene har vært den ambulerende festivalen Theatre Cafe. Den norske partneren i prosjektet er Imploding Fictions, og den norske dramatikeren har vært propell Kristofer Grønskag.
  Festivalen i Amsterdam tar sikte på å vise ledende dramatikk for barn og unge i en uformell kafesetting. Laben med dramatikerne går i forkant av festivalen - men fra den 28. - 30. mai blir det lesninger og presentasjoner. Fullt program kan lastes ned på http://issuu.com/neeltjevanbalkom/docs/toneelmakerij-tc_boekje_light/1
  Den norske, britiske, tyske og nederlandske dramatikeren har hatt hver sin mentor. Propell Tale Næss har vært den norske mentoren for prosjektet. Hennes monolog "Vilde" blir også presentert på festivalen i en egen programdel som har som målsetning å vise det beste av europeisk dramatikk for unge akkurat nå. Denne delen av festivalen går av stabelen lørdag 30. mai.
  På bildene - Kristofer Grønskag og Tale Næss

mandag 25. mai 2015

Propeller undersøker de nye storbyene

I vinter fikk scenograf og billedkunstner Tormod Lindgren forprosjektsmidler fra Norsk Kulturråd til å gjennom et scenekunstprosjekt undersøke hvordan ny arkitektur og byplanlegging påvirker våre liv. Han inviterte tre utøvere og fem dramatikere inn i arbeidet. Med utgangspunkt i dokumentarisk materiale og poetisk figurteater skal de sammen se nærmere på menneskenes plassering i moderne byutvikling. To av dramatikerne han inviterte inn var propellene Hanne Ramsdal og Tale Næss.
  Arbeidstittelen på prosjektet er "Barcode" - og "Barcode" er nå et av de første prosjektene som inngår i Propellen Teaters treårig prosjekt der vi undersøker teateret og det dokumentariske.
  Med verkstedmidler fra Dramatikkens Hus ble det gjennomført et verksted i mai. Neste verksted planlegges i regi av Propellen i Trondheim i november.
  De andre dramatikerne som er involvert i prosjektet er Fredrik Bratberg og Liv Heløe (bildet). Og Kristian Lykkeslett.

tirsdag 19. mai 2015

Propell Toril Solvang nominert til Hedda pris

Toril Solvang er ansvarlig for manus på Riksteatrets forestilling Peer, du lyver! Forestillingen er blant de nominerte til Hedda-prisen for beste barne-/ungdomsforestilling 2014/15. Propell Gunnar Eiriksson har hovedrollen i forestillingen.
  Også Hålogaland Teaters forestilling "den uendelige historien" fra 2014 er nominert i samme kategori. Propell Tale Næss var dramaturg for forestillingen og propell Trond Peter Stamsø Munch spilte en sentral rolle. Vi gratulerer dem alle med nominasjonene! 

onsdag 25. mars 2015

HVA ER DOKUMENTARISME?

 I de neste tre årene vil Propellen Teater forske på temaet dokumentarisme.
Disse tre årene vil bli delt opp i tre bolker:
1. Hva er dokumentarisme?
2. Er dette dokumentarisme?
3. Dette er dokumentarisme!

Våren vil gå med til planlegging av en helg med seminarer/workshops der vi spør våre medlemmer og andre bidragsytere hva dokumentarisme kan være. I denne forbindelsen vil vi produsere nok en Propellfanzine. Her ønsker vi bidragsytere! 

Innspill og ideer rundt temaet kan sendes til propellenteater@gmail.com
Allerede er det tydelig at dette temaet er noe som engasjerer! Fortsett å sende oss dine tanker.
tirsdag 24. mars 2015

Propell Ellisiv Lindkvist vinner pris

Den norske Forfatterforening skriver på sine hjemmesider: "Ellisiv Lindkvist er en av de glade vinnerene av Leser Søker Boks hederspris Ordknappen. Prisen har vært delt ut siden 2006, og går til forfattere, illustratører, oversettere og andre som, som med svømmeknappen "viser ferdigheter innenfor sin displin". Hvilken displin? Formidling, og det å skrive godt for "de som leser i motvind".
  Vi i Propellen Teater gratulerer! Les mer på:

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/glad-vinner-av-ordknappen#.VQ_gv8tFDIU

lørdag 17. januar 2015

Fabularium produksjoner

Propellnyheter:

Gullfrosken våkner til liv igjen. Denne gangen spilles forestillingen på Lokstallen, Stjørdal 18.januar klokken 13.00 og 15.00. Mer info på www.lokstallen.no
Forestillingen er nå åpen for salg til festivaler og andre arrangører. Fabularium ser frem til en spennende høst der vi blant annet skal til Haugesund Teater for å spille forestillingen.

I tillegg er Fabularium Produksjoner (med Propell Lene Helland Rønningen på ide, regi og konsept) i gang med utviklingen av et nytt, spennende prosjekt; "På grensen til virkelighet" er et samarbeid med NTNU, historisk institutt og deres prosjekt "Galskapens fengsel". Prosjektet forsker i de kriminelle sinnsyke sin historie.