Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

fredag 3. oktober 2014

Støtte til propeller!

Propell Mari Moe Krysinska, som er prosjektleder for Lokstallen i Stjørdal, skriver følgende:

Etter tilslag fra blant annet Norsk Kulturråd, kan Lokstallen nå presentere et imponerende tilbud på scenekunstsiden i vinter!

Som et ledd i vår strategi om å skape et sterkt, profesjonelt tilbud på scenekunstsiden i Værnesregionen har det blitt søkt og innvilget Norsk Kulturråd om å få på plass et jevnt tilbud om gode forestillinger for barn og unge.

På programmet står blant annet en del propeller:
"Prinsessa som ikke ville le" av Line Starheimsæther (fra fire år)
"Ugler i mosen" av Konstellasjonen (1.-3.trinn)
"Gullfrosken" av Fabularium Produksjoner (fra 5 år)
"Klinsj", workshop og forestilling av Katja Brita Lindeberg (ungdom fra 15 år)

Vi mottar i tillegg til disse forestillingene jevnlig gode forestillinger for barn og unge i Stjørdal gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

Vi er svært takknemlige for at Norsk kulturråd er positive til vår satsing, og vi er svært stolte over at de til nå har innvilget 3 av våre søknader hittil i år. Dette lover bra for statistikken for Nord-Trøndelag fylke som lenge har sakket akterut i forhold til andre fylker i forhold til penger fra Kulturrådet. 


Også propell Cici Henriksen er fornøyd etter siste tildeling fra Norsk Kulturråd. På Facebook skriver hun: SHIT!!!!!! HURRAAAA!!!!!! SPKRBOX 2015 blir noe av!!!!! Jeg har fått støtte!!! Gjør dere klare for SPKRBOX 2015 i AUGUST/SEPTEMBER!! Amazingness og awesomeness coming your way!!!

Propellen Teater gratulerer og ser fram til nye spennende scenekunstopplevelser for store og små!