Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

torsdag 31. mai 2012

Full pott til Propellen Teater

Det ble full pott for Propellen Teater ved denne tildelingen av midler fra andre tiltak scenekunst hos Norsk Kulturråd denne gangen. Dette sikrer at Propellen kan gjennomføre sine lesninger, workshops og seminarer inneværende år. Det sikrer også framdrift for vår satsning på å utvikle tanker rundt hva teater for barn og unge skal være, og våre utviklinger av scenetekst og scenekunstprosjekter for denne gruppen. Planen er at denne skal kulliminere i en større scenetekstmønstring for ungdom og en større secenetsktmønstring for barn i 2014. 
  Først ut på programmet er en lesning av Einar Schwenckes tekst "på himmelen". Lesningen arrangeres i samarbeid med Ferske Scener og vil gjennomføres i to omganger. Først en lukket lesning i Lokstallen på Stjørdal den 18. juni. Så en åpen lesning på Verdens Beste stasjon den 19. juni klokken 18.30.
  Til høsten vil vi arrangere en rekke lesninger blant annet av nye tekster av propeller som Trond Arntzen og Tale Næss. Vi vil ha nye workshops, et metodeseminar, et teaterpolitisk seminar og en rekke visninger. Blandt annet blir det gjensyn med fjorårets suksess "I much prefer being able to see the eyes", produsert av Propellen og HiNT for Propellens scenetekstmønstring fra Tekst - til Handling.

tirsdag 29. mai 2012

Scenkonst i framkant på BIBU

Propell Tale Næss var en av tolv scenekunstnere som var invitert til scenekunstfestivalen BIBU, en festival for scenekunst for barn og unge som arrangeres i Lund, Sverige hvert år.
  Scenekunstnerne ble definert som spissen i nordisk scenekunst og var invitert til festivalen for å ta tempereturen på nordisk scenekunst for barn og unge akkurat nå, samt se på i hvilke retninger scenekunsten vil/kommer til å bevege seg i årene som kommer.
  Seminaret ble avsluttet med en åpen presentasjon, en work in progress-performance der publikum ble invitert inn til å delta i diskusjonene gjennom veggaviser, åpen mikrofon og gjennom tilgang på dokumenter og datamaskiner som var tilgjengelige i rommet.
  Sentrale spørsmål var hvordan er scenekunsten i dag strukturert? Hvordan fortoner dette seg i et historisk perspektiv? Hvordan plasserer/plasseres kunstneren og kunstnerskapet i denne strukturen? Og hvordan kan vi bryte ut av våre mentale, økonomiske og sosiale rammeverk for å redefinere vår egen rolle og funksjon i samfunnet.
På bildet ser vi Tale Næss i samtale med Goro Tronsmo (Norge) og Anne Jonsson (Sverige) under avslutningsarrangementet.

mandag 28. mai 2012

PROPELLEN TEATER, SCESAM OG ASSITEJ TREFF PÅ BIBU

På BIBUs scenekunstfestival for barn og unge i Lund 2012, møttes Propellen Teater, Assitej Norge og SceSam for nok et arbeidsmøte der de forsøker å koordinere tanker og planlegging rundt scenekunst for og barn og unge i Norge. Sammen skal de legge en strategier for sin felles treårig satsning for å utvikle nye metoder og styrke nettverket for norske scenekunstnere involvert i arbeid for og med scenekunst for barn og unge.
  På bildet er Lisa Marie Nagel fra SceSam, Anne Mali Sæther - leder for Assitej Norge, Hilde Anette Aakre Assitej og Lise Hovik  SceSam og Propellen Teater.

tirsdag 22. mai 2012

Propell skriver for DUS

Propell Toril Solvang legger i disse dager siste hånd på verket på sitt bidrag til DUS, Den Unge Scene.
  Toril Solvang er utdannet dramatiker på Dramatiska Institutet i Stockholm. Etter ti år utenfor Norge, kom hun tilbake i 2010 og har siden jobbet en del med barneteater, blant annet med Ferske Scener i Tromsø, på Østfold teater og Dramatikkens Hus. Hun jobber også som oversetter. Hun skrev Det Stykke Natt med premiere 2011, som bygger på intervjuer. Hun er opptatt av dokumentarisk materiale og i blant iscenesetter hun egne og andres tekster. I much prefer being able to see the eyes på Dramatikkens Hus var det siste hun skrev og regisserte og forestillingen ble laget for Propellen Teaters scenetekstmønstring fra Tekst - til Handling i 2011.
  For mer om DUS se http://www.dus.as/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=52.

mandag 14. mai 2012

Lesing av blodfersk dramatikk i regi av Leikhus og Propellen Teater på Stillverket 25. mai

Den 25.mai arrangerer LEIKHÚS i samarbeid med Propellen Teater en intern lesning av Kristofer B.Grønskags stykke Og alt skal bli borte.  Forestillingen går i produksjon til sommeren, og lesningen vil være første leseprøve med gjester til stede.
  Leikhus skriver om sin planlagte forestilling:
  Og alt skal bli borte er et nyskrevet teaterstykke for barn i alderen 6 år og oppover, bestilt av kompaniet LEIKHÚS og skrevet av Kristofer B.Grønskag. Stykket handler om tap. Tap kan være alt fra død, til sorg, til det å tape en fotballkamp. Eller det kan inneha positive konnotasjoner som det å bli frisk (”miste” sykdom), bli voksen - å miste” barndommen.
  Leikhus ønsker å leke med muligheten med å fortelle historien i brokker og biter. Med utdrag fra hendelser, som i en assosiativ drøm. En helhet satt sammen av fragmentene som gir innblikk i følelser og fantasier. Hva vil det egentlig si å miste noe. Og til slutt, helt til slutt, skal jo alt bli borte.

Lesningen vil finne sted på Stillverk1, i Trondheim, klokken 12.00 fredag 25.mai. 
  Ønsker du/dere å få med deg/dere dette - send en tilbakemelding til produsent Ane Wennevold på ane.wennevold@gmail.com. Det er begrenset plass, så det kan lønne seg å være tidlig ute.

tirsdag 8. mai 2012

Propell Eivind Haugland sparker oppover

I sin kronikk på scenekunst.no skriver Haugland: Næringsforeningen i Trondheim arrangerte fredag 27. april en konferanse med den klingende tittelen ”Marvin, Hair og Kulturhus XXL”, hvor næringslivet, kommunen og ulike kulturaktører var til stede. Men det spørs om det egentlig var noe helt annet enn kulturen foreningen hadde i bakhodet da invitasjonene ble sendt ut.
Det var kanskje ikke annet å vente av en konferanse som ble avholdt i Petter Stordalens nye storstue på Brattøra, som kostet 700 kroner per hode og hvor møteleder Marvin Wiseth konsekvent karakteriserte suksess som ”fulle hus”, betegnende nok eksemplifisert ved et kunstnerisk innslag fra ensemblet i ”Hair” på Trøndelag Teater.
  Les mer på http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=810