Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

onsdag 25. november 2015

Propellen : (hentet fra Fanzinen: "Hva er Dokumentarisme i scenekunsten")

Propellen er et teaterlaboratorium med en anti-hierarkisk/prosessorientert og undersøkende strategi.
Propellens scenetekstmønstringer fungerer i dag som en viktig og samlende instans og en visningsarena nasjonalt og regionalt.

MÅL: Målet med vår virksomhet er å utvide vår forståelse og kunnskap om egen praksis. Vi vil forstå gjennom å praktisere. Når vi produserer, ønsker vi å kunne produsere raskt, rimelig, på kunstnerens premisser i fleksible og prosessorienterte moduler.

ØNSKER: Vi ønsker å gi frihet og mulighet til selvstendig kunstnerisk tenkning. Vi ønsker å skape forhold for våre prosjekter som ikke underlegger seg dramturger, teatersjefer, gitte produksjonsforhold, andres smak eller økonomiske begrensninger.
Vi jobber aktivt med å utforske forholdet mellom tekst og scene. Mellom framførelse og lesning, tekstimprovisasjon og strenge, formmessige forløp. Mellom klassisk dramatikk og andre dramatiske teksttyper.

HVEM: Propellen involverer i sitt arbeid forfattere, dramaturger, skuespillere, scenografer og intellektuelle. Konstellasjonene er handlende, åpne og lystbaserte.

HVORDAN: Vi vet at vi inngår i en samfunnskropp, at teater er et uttrykk eller et symptom på denne kroppen, og at vi ikke kan utføre noen teatral praksis uten å komme i berøring med den og dermed andre "teaterarbeidere. Vi vet også at vi alltid må ha en plan A, en plan B, en plan C og muligens en plan D og E før vi kommer i havn. Vi gjør kort sagt tingene parallelt og lar de ta den tiden de tar.
Vi bruker ikke tiden på å bygge institusjoner eller sikre vår egen organisasjon. Samarbeid med institusjonene interesserer oss bare hvis den kan gi oss muligheter for produksjon og/eller undersøkelser. Ergo-hvis det kan gi oss frihet. Begrenser institusjonen oss -forlater vi den.
Vi bruker ikke ressursene våre på vaktmestere, på forsikringer eller vedlikehold av eiendom.
Vi eier ingen lokaler.
Vi eier ikke annet enn et kontonummer og en blogg.
Vi kan ikke forvises eller gå konkurs.
Vi er som rizhomet, en organisasjon uten bunn eller topp. En organisme som baserer seg på knoppskyting eller knolldannelser. Der hver enkelt enhet er en selvstendig organisme og der alt er knyttet sammen i et nettverk uten begynnelse og slutt.
Vi vet at en rizhome: ...may be "shattered at a given spot, but will start up again on one of its old lines, or on new lines." (Deleuze/ Guattari)
Er vi nede i ett år - betyr ikke det at det ikke kan sprute ut nye produksjoner to,tre eller ti år senere.
Vi produserer med de som til enhver tid tjener de prosjektene vi er involvert i. Vi produserer på det stedet som til en hver tid tjener det stedet vi er involvert i.

MØTER: Kunsten er å ha mange tanker i holdet samtidig. Målet er modige møter. Et teater som kan romme disse. Å skape tilblivelsesrom som er fleksible nok og virksomme nok. Et glatt rom kanskje. En sammenvevd struktur. Et rom uten bunn eller topp, uten inndelinger. Fleksibelt. Tøyelig. Der hendelsene styrer forløpet og ikke omvendt.

TEATERET; teateret er et sted for direkte møter, Det er et sted der meninger, utsagn og virkelighetsforståelser settes i spill. Der ulike motsetninger kan aktualiseres, mangestemigheten få et uttrykk. Der ulike kunstuttrykk virker sammen i et her og nå.

Red. Trondheim
15.11.15 (redaktører Henriette Vedel og Eivind Haugland)

Bestill en Fanzine hos: propellenteater@gmail.com. Vi sender i posten.

Bildet er tatt fra Fabularium Produksjoner sitt tekstutviklingsverksted 21.-22.11.15 under Propellen Teater sin helg med temaet "Hva er dokumentarisme i scenekunsten" Besøk Fabularium sine websider på http://www.fabularium.no/mandag 23. november 2015

Hva er dokumentarisme i scenekunsten, del en, er gjennomført!

Propellen Teater gjennomførte 21.-22.november 2015 en helg med innlegg, verksteder og to sterke gjestespill.

Vi takker alle involverte for alt hard arbeid, og ser nå frem til å fortsette våre undersøkelser i hva dokumentarisme i scenekunsten kan være.

Evaluering, spørsmål og tips kan sendes til propellenteater@gmail.com.

En rapport vil i etterkant bli produsert og sendt ut til deltakerne.

Bildet er fra gjestespillet 0+0=4 av Thomas Bye og Aslak Moe. Stykket med tilhørende ettersnakk, avsluttet denne Propellhelga på en tankevekkende måte som gir oss masse energi til å fortsette på vår vei videre inn i dokumentarismens verden.
torsdag 19. november 2015

Velkommen til vårt fagseminar og forestillinger 21.-22.11!

Snart braker det løs! Få med deg vårt scenekunstprogram "Hva er dokumentarisme i scenekunsten" under Trondheim Dokumentarfestival! Denne helga markerer begynnelsen på en treårig undersøkelse av temaet. Det blir seminarer, diskusjoner, verksteder der scenekunstnere utvikler nye scenetekster og to tankevekkende gjestespill; Kinder K og 0+0=4! Alt foregår på Dokkhuset og i Verkstedhallen
I tillegg lanseres vår helt nye Fanzine som er redigert av Eivind Haugland og Henriette Vedel.

Sjekk ut våre facebooksider for mer informasjon om programmet.

Billetter til fagprogram og forestillinger kan bestilles på mail til propellenteater@gmail.com

Foto av Øystein Ulsberg Brager fra gjestespillet Kinder K.