Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

søndag 12. november 2017

Propellen lanserer ny fanzine

Redaktør Berit Rusten skriver om høstens fanzine som skal lanseres på Propellen Teaters fagdag 15. november:
Fanzineskriving- «en treningsleir» for formidling av utøvende empiri
Jeg tenker at en fanzine er som et magasin, men der rommet for å skrive er mindre pretensiøst. At man får prøvde seg på å skriftliggjøre egne erfaringer og øve på å løfte frem egne refleksjoner. Å skrive i en fanzine gir muligheter til «å skrive det man har på hjertet» uten å pakke teksten inn i definerte sjangre eller teorier. Man kan øse av egen empiri og øve på at synspunkter relatert til dette kan bidra inn i en daglig diskurs. Å skrive i en fanzine kan være et slags tekstenes frigjøringsprosjekt;  en «treningsleir» for utøvende scenekunstnere til å skrive mer, skrive selv, om prosjekter Propellens medlemmer har på spilleblokka. Og, kanskje kan Propellen på sikt skape et eget magasin, en profesjonell publikasjon, som kan synliggjøre og løfte frem feltet i regionen? Eller blir forlengelsen et nettmagasin, der fagdiskursen kan blomstre?

Hva er dokumentarisme?
Utgangspunktet for denne utgaven av fanzinen er Propellens treårige prosjekt om dokumentarisme i scenekunsten, hvis intensjon ble uttrykt i fanzinen anno 2015:
-Vi betrakter dokumentarismebegrepet relativt bredt/.../Vi ønsker å skape et faglig fokus rundt dokumentarisme som  en scenekunstsjanger/.../Vi vil undersøke hvilke forskjellige dokumentariske fremgangsmetoder som kan brukes i scenekunsten og hva de kan oppnå. Utforske grenselandet mellom dokumentasjon og fiksjon, mellom virkelighet og teater. Kan det dokumentariske i scenekunsten skape verdifulle refleksjonsrom i samfunnet/.../? Kan de dokumentariske strategiene i teatret ta oss inn bak overskriftene, de forenklede slutningene og fordommene, og gi oss større forståelse for de menneskelige aspektene og emosjonelle sannhetene som ligger bak?

Er dette dokumentarisme?
I 2015 var spørsmålet for Propellen «Hva er dokumentarisme i scenekunsten?». I 2016, da det ikke ble gitt ut noen fanzine, var temaet som ble undersøkt ; «Er dette dokumentarisme?» og casene, med noen unntak, var relatert til personlige historier. I 2017 uttrykker programmet for Propellens dokumentarfestival et ønske om å se mere på prosjekter som knyttes opp mot samfunnsproblematikk.

Dette er dokumentarisme!
I  2017 er overskriften;  «Dette er dokumentarisme!»  I sluttåret for prosjektet ønsker  Propellen å sette punktum for undersøkelsesprosjektet, med imperativet «Dette er...». Med  utgangspunkt i ansatsen fra fanzinen 2015, bør kanskje 2017 bringe svar på de mange spørsmålene som ble skissert opp. Men. Påstanden; «Dette er dokumentarisme», er en så bombastisk, at vel ingen kan eller ønsker å si noe kategorisk om den.

Mange gir flere svar
Lene Rønning og Mari Moe Krysinska  har gjort en oppsummering av prosjektperioden. I deres oppsummering ligger pekepinner, mere enn tydelige svar. Utover dette har jeg som redaktør invitert flere som på ulikt vis har profilerte erfaringer med det dokumentariske i scenekunsten inn, til å konkretisere egen empiri. Jeg har også tatt initiativ til samtaler og/eller materialet fra noen av gjestepedagogene/gjestkunstnere som har besøkt festivalen og gitt input. Og, alle som har hatt verksteder i løpet av forsøksperioden, er oppfordrert om å skrive. Dette kan gi grunnlaget for at leserne selv kan formulere et slags imperativ på hva som er dokumentarisme, for Propellen og scenekunstutøvere i Midt-Norge.
Hjertlig Berit Rusten (red)

lørdag 11. november 2017

Klar for stor mønstring - "det er dokumentarisme"

Byen vil i perioden 11. - 19. november fylles av gjestespill, workshops og fagsamtaler rundt dokumentarisme.
  En kan møte scenekunstnere som Pia Maria Roll, Kjell Moeberg, Tormod Lindgren, Hanne Ramsdal - samt nye og ferske navn innenfor scenekunsten.
  Propellen Teater samarbeider med Trondheim Dokumentarfestival - og har arrangementer i så forskjellige lokaler som Vår Frue kirke, Dokkhuset og Verkstedhallen.

For hele programmet se: http://trondheimdokumentarfestival.no/program/