Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

fredag 20. juni 2014

Propell Katrine Strøm mottar forprosjektsmidler

Under headingen ArtLab # 2 arrangerte Hålogaland Teater et teaterlaboratorie der Ferske Scener, Hålogaland Teater og dramatiker Kristin Auestad Danielsen sammen med Katrine Strøm og Lille HT laget en interaktiv teaterinstallasjon for de minste. Tema var avskjed. Nå har Hålogaland Teater og Katma produksjoner gått videre med prosjektet. Utforskningen fortsetter med forprosjektmidler fra Norsk Kulturråd og det hele er planlagt å ende med en full co-produksjon med Hålogaland Teater, Katma og Lille HT høsten 2015. Dramaturg og prosjektkoordinator er propell Tale Næss.
Vi gratulerer.
Følg link for å se mer fra ArtLab # 2 http://vimeo.com/60605475.

Ny monolog fra propell Tale Næss

Tale Næss nye monologprosjekt med arbeidstittelen "Walkabout" mottok i juni 50 000,- kroner i støtte fra Fond for Lyd og Bilde. Hennes siste monolog "Vilde" har siden uroppførelsen i 2008 turnert Norge og gjestet WPIC ved riksteateret i Stockholm og den internasjonale teaterfestivalen Inter City Festival i Firenze. Næss' nye monolog vil etter planen ha premiere på NonStop-festivalen i 2015.

mandag 9. juni 2014

Prøvestart på Rami og Yuli av Kristofer B. Grønskag!


12. juni er det prøvestart på figurteaterforestillingen Rami og Yuli av Kristofer B. Grønskag på Stillverk 1 i Trondheim.

Rami og Yuli er et bestillingsverk til Propellens scenekunstfestival for barn og unge 26. - 31. august 2014 og produseres i samarbeid med Annika Udo/Teater Visuell. Forestillingen tar utgangspunkt i William Shakespeares Romeo og Julie, samt en av vår tids største og lengst pågående konflikter, nemlig Midtøsten-konflikten. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å si noe om hva som skjer når en konflikt skapt og utøvet av voksne både preger og går utover uskyldige barns muligheter til egen livsutfoldelse.

I vår forestilling er Rami og Yuli to barn som vokser opp på et ikke navngitt sted hvor innbyggerne er separert i to grupper av en gammel konflikt. Ved bruk av både Romeo og Julie og Midtøsten-konflikten som tematisk utgangspunkt, ser man samtidig at problemstillingen ikke bare tilhører fortiden eller fiksjonen, den er også tilstedeværende her og nå i mange deler av verden. Også i Norge er det et tiltakende antall konflikter med kulturell og/eller religiøs bakgrunn, et eksempel er konflikten i det norske sigøynermiljøet i Oslo, der den siste tidens eskalering har ført til at foreldre tilhørende den ene siden av konflikten har tatt barna sine ut av skolen og flyktet ut av landet (se bl.a. Morgenbladet nr. 2, 10.-16. januar 2014). Vi trenger likevel ikke gå lenger enn til vonde skilsmisseoppgjør for å se at tematikken også kan gjøre seg gjeldende på mikronivå, og selv om forestillingen ikke kommer til å behandle de nevnte eksemplene direkte, viser det oss hvor allmenngyldig en slik tematikk kan oppleves også for det norske publikummet.

Forestillingen lages for barn i barneskolealder. Medvirkende i produksjonen er regissør Anne Mali Sæther, dukkemaker og dukkespiller Annika Udo, dukkespiller Thomas Hildebrand, komponist og lyddesigner Luis Della Mea og dramaturg Eivind Haugland. Forestillingen støttes av Spenn.no og FFUK, og får premiére 28. august.

Nye tekster for et ungt publikum tar form!

I tillegg til Thea B. Landes prosjekt som er nevnt i innlegget under, har tre andre nye tekster for barn og unge hatt sine første møter med gulvet i Verdal og Trondheim forrige uke. Tekstene er:

Dødsdalen – et lyddrama for scenen av Trond Arntzen
Målgruppe: 10-13 år
Regi: Ivar Furre Aam
Musiker/lydkunstner: Jon Lunde
Skuespillere: Sindre Karlsholm, Ida Göranson og Henrik Bjelland 

Trond Arntzen har hatt som mål å skrive en scenetekst som kombinerer et lyddrama med et scenisk spill for 10-13 åringer. Produksjonen skal ta i bruk 5.1 surround for å skape en illusjon av et større, mytisk landskap og handlinger utenfor det konkrete scenerommet. Teknikken skal være enkel og flyttbar, og tilpasset turne med to skuespillere og en tekniker.

Daniel er barnesoldat i Herskerens hær. Han får en seng, mat og klær. Han har ansvar for å beskytte rørene i dalen fra pøblene. Etter den store stormen, tørket elven og markene opp. Skogen ble som forstenet. Alt liv ble dødt. Ikke et grønt blad, ikke et dyr finnes lenger i dalen. Herskeren styrer dalen med jernhånd. Til og med soldatene frykter Herskerens barn, smygerne og deres mor Smog.

Men i rørene renner friskt vann. Ylva er tørst og utstøtt fra byen. Faren er forsvunnet i kampen mot Herskeren. Ylva følger røret ut av byen, over de tørre markene og inn i den forstenede skogen. Hun er ute etter å finne sin far.Hundrevis av barn i vill kamp av Eirik Fauske
Målgruppe: 6-9 år 
Skuespillere: Svend Erichsen, Joakim Thrane, Kristoffer Hjulstad og Ida Ursin


I stykket møter vi barn, ein hai, ein albatross, og ei kjempe på ei øy.Alt faller (arbeidstittel) av Toril Solvang
Regi: Katrine Strøm
Målgruppe: ungdom 
Skuespillere: Silje Lindberg, Eirin Schou Fævelen og Rose Marie Aker 

Tre jenter er innestengt i et rom.
Utenfor foregår sannsynligvis en massakre.
De har søkt beskyttelse sammen, men de kjenner hverandre ikke så godt fra før.


De har aldri ordentlig snakket sammen. Men alle tre har noe til felles, de lengter etter en større mening og etter å høre til. Men de er forvirrede og redde. De begynner å bli sultne og tørste, men vet ikke om de kan bevege seg utenfor.

De begynner å fantaserer om hva som skjer der ute og de begynner å fortelle hverandre historier som trøst. Og ettersom sulten blir verre, kommer dårlige sider frem hos dem. En av dem blir presset til å gå ut. De to andre sitter ventende tilbake.

Hvor mye er vi villige til å gjøre for å høre til? Hvor mye er vi villige til å ofre?

--

Alle skuespillerne er studenter i 2. klasse på skuespillerlinjen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Under festivalen fra 26. - 31. august vil tekstene blir presentert i enkle iscenesatte lesninger både i Verdal og Trondheim. Tekstene utvikles i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Dramatikkens Hus, og er også støttet av Fond For Utøvende Kunstere.

søndag 8. juni 2014

Propellprosjekt får støtte!

Propell Thea Borring Lande er utdannet skuespiller ved Skuespillerutdanning ved Høyskolen i Nord-Trøndelag. Som dramatiker/prosjektutvikler jobber hun for tiden aktivt med to prosjekter. Begge prosjektene har fått tildelt støtte de siste dagene, fra Fond for lyd og bilde, Kulturrådet og FFUK.


Hovedprosjektet har lenge hatt arbeidstittel ”Jorba”. Prosjektet er en interaktiv teatertekst med målgruppe ungdomsskole. Teksten baserer seg mye på intervjuer gjort med en referansegruppe med unge mennesker, blant dem 10. klassinger fra Theas gamle ungdomsskole. Prosjektet forsker i hvordan ungdom ser seg selv - i enerom, i ulike sosiale rom og i et større verdensbilde. Det er en faglig utforsking over tre nivåer: Tema (ungdomsidentitet i møte med omverden), Metode (referansegruppe) og Form (interaktivt fortellerteater).

Fredag avsluttet hun en fin uke på Verdal sammen med regissør Kristina Kjeldsberg og teaterstudentene Pia Aamodt-Løken, Selma Joner og Joachim Ness Thu (se bilde). De jobber mot en lesning av teksten på Propellens scenekunst-festival for barn og unge i august i år. Thea har også andre prosjekter på gang. Blandt annet med felespiller Erlend Viken.