Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

tirsdag 22. oktober 2013

Propellen – en mulighetsfest

            
Den 23. oktober presenteres Propellen Teaters arbeid i magasinet Utflukts nummer om scenekunst. Magasinet lanseres på Kunstnernes Hus kl 19.00. I teksten presenteres Propellen Teaters mål som følgende: Målet med Propellens arbeider er å utvide medlemmenes forståelse og kunnskap om egen teaterpraksis. Gjennom det tror Propellen det er mulig også å øke publikums forståelse og kunnskap. Propellen Teater ønsker å forstå gjennom praksis, og en viktig del av Propellens praksis er derfor tekstens møte med publikum.

Under kan du lese hele teksten.

tirsdag 15. oktober 2013

Propeller med tre urpremiere under skuespillerutdanninga ved HiNTs demokratiprosjekt


 

I morgen har propell Eirik Fauskes "Krig og fred" premiere på Teaterhuset Avant Garden. De skriver på sine hjemmesider om forestillingen: En snodig-vakker dramatikerstemme, tre nyvoksne studenter som spiller seg selv, store ord som krig og demokrati og flere lag med fiksjon tar oss med inn i denne flunkende nye forestillingen, spesialskrevet for snart-utdannede skuespillere fra HiNT og regissert av Bør-Børson-regissør Erlend Samnøen.
Konseptet krig er moderne som aldri før. Norge har inntil nylig vært bidragsyter i en «ikke-internasjonal væpnet konflikt». USA fører sin «krig mot terror». Anslag over jordas ressurser i framtida er mildt sagt pessimistiske, og frykten for konflikter er derfor reell. Men ordet krig blir tolket, brukt og opplevd forskjellig av «statsråden», «dama i gata», og «det sivile droneofferet i Pakistan», og metodene for å trappe opp til krig er mange og ulike.
«Krig og fred» er en forestilling om hvordan vi forstår og forholder oss til konseptet krig i et fredelig demokratisk samfunn.

Regi er ved Erlend Samnøen. Ded medvirkende er Lisa Birkenes Thun, Kristoffer Veiersted, Erik Bauck og forestillingen er en co-produksjon mellom skuespillerutdanninga ved Nord-Trøndelag og Teaterhuset Avant Garden.

"Krig og fred" inngår i en serie på tre produksjoner som i høst ser dagens lys. Da har tre propeller urpremierer i  forbindelse med Høgskolen i Nord-Trøndelags demokratiprosjekt. I dette prosjektet samarbeider avgangsstudentene med profesjonelle dramatikere, regissører og teatre om å skape en helt ny teaterproduksjon.
 
Tale Næss produksjon - "Ekspedisjon Ingenmannsland" - hadde premiere på Østfold Teater allerede den 19. oktober. Den 1. november er det premiere på propell Toril Solvangs "Jeg er den eneste som har vært på månen" på Dramatikkens Hus.Stykket er skrevet for skuespillerstudentene Sofia Knudsen Estifanos, Andreas Ven Langø, Inga Josefine Ibsdotter Lilleaas og Andrea Vik.
Dramatiker Toril Solvang har sammen med studentene utforsket utenforskapet i vårt norske demokrati. Resultatet er en historie om de narkomanes vilkår i dagens Norge. Manus er ved Toril Solvang, regi og bearbeidelse er ved Lene Therese Teigen, scenografi og kostymedesign er ved Ada Hesjevoll. 


Alle forestillingene, også Tale Næss "Ekspedisjon Ingenmannsland", vil vises på ViFT på Verdal 2. til 8. november. "Ekspedisjon Ingenmannsland " er en barneforestilling og fem barn på leting etter foreldrene sine.  Forestillingen er en co-produksjon mellom Østfold Teater .
  Regissør er Ørjan Hattrem. Komponist er Andreas Humlekjær. De medvirkende er Ulrik Tangen, Andreas Humlekjær, Hege Marie Roligheten, Patrik Asplund Stenseth og Ane Øverli. Isak Bjørn har lyset.
  

Forestillingen vil også spille en rekke skoleforestillinger på Verdal i månedsskiftet oktober/november.

onsdag 9. oktober 2013

Støtte til ungdomsprosjekt!

I forbindelse med vår planlagte scenekunstfestival for barn og unge i august 2014, fikk Propellen Teater innvilget støtte fra Kulturrådet til ungdomsprosjektet Unge Stemmer i rådsmøtet 26. september! I prosjektet ønsker vi å invitere en gjeng ungdommer til å sitte i et Ungdommens Kunstneriske Råd, som skal hjelpe oss med å programmere interessante prosjekter til festivalen, i tillegg til å fungere som en responsgruppe for dramatikere i Propellen som sitter og skriver på hvert sitt bestillingsverk for ungdom. Vi ønsker også at ungdommene etterhvert skal dele tanker og meninger om festivalarbeidet og scenekunst for ungdom generelt på en blogg, i tillegg til at de under festivalen også skal delta i et dramatisk skrivestunt.

Hensikten med prosjektet er å være i en faglig, kunstnerisk og meningsbrytende dialog med målgruppa, både i det forberedende arbeidet og under selve festivalen. Ved å involvere målgruppa direkte i festivalarbeidet, slik dette prosjektet skisserer, ønsker vi å øke gyldigheten av og interessen for festivalen blant ungdom generelt, i tillegg til at prosjektdeltakerne også får muligheten til å bli kjent med det profesjonelle fagmiljøet. Prosjektet vil ledes av dramaturg og AU-medlem i Propellen Teater, Eivind Haugland.

De tildelte midlene sørger for at vi nå kan ta planene opp fra skrivebordet og sette dem ut i livet, og vi gleder oss til å komme igang for fullt!

Følg med på denne bloggen for mer informasjon om fremgangen i prosjektet!