Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

torsdag 5. mai 2011

Propeller får skrivestøtte

Propellene Kristofer Blindheim Grønskag og Tale Næss får store tilskudd fra henholdsvis Norsk Kulturråd og Fond for Lyd og Bilde for å realisere sine nye teatermanus.
  Grønskag mottok i vår 75 000,- kroner fra Norsk Kulturråd scenetekstutvikling for manus "Lenker". Tale Næss mottok 40 000,- kroner fra Fond for Lyd og Bilde "den Velsignede". Begge prosjektene tar utgangspunkt i virkelige hendelser. Grønskags i skikkelser fra vår nære etterkrigshistorie. Næss i et mord som skjedde i Jeriko i 2006.
  NOOR produksjoner vil produsere "den Velsignede" i 2012. For mer om dette prosjektet se http://noorproduksjoner.blogspot.com/.