Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

fredag 28. september 2012

Vår samarbeidspartner SceSam utlyser midler

Det kunstneriske forskningsprosjektet SceSam – interaktive dramaturgier i scenekunst for barn søker i samarbeid med Dramatikkens hus scenekunstprosjekter som gjennom kunstnerisk praksis og refleksjon ønsker å forske i forholdet mellom barnepublikummet og scenekunsten. Hva skjer med kunsten når den blander seg med barna? Hvilke scenekunstneriske uttrykk, tekster og kommunikasjonsstrategier kan interaktive dramaturgier synliggjøre og utvikle?

Til å utforske interaksjon og barns medskaping i scenekunsten, søker SceSam kunstnere og prosjekter innenfor hele scenekunstfeltets praksisområde, som teater, dans, musikkteater, performance, installasjon og andre former for iscenesettelser (av) i tid og rom. Formålet er å legge til rette for kunstnerisk fordypning i møte med et barnepulikum i alderen 3 til 9 år.

SceSam tilbyr:
  • Honorar til to eller tre kunstnere i én uke (avhengig av prosjektes natur).
  • Samarbeid med en mentor/dramaturg med barnefaglig kompetanse.
  • Lokaler og teknisk bistand.
  • Mulighet for kunstnerisk utvikling over tid, tilknyttet et kompetent og dedikert barnekunstfaglig nettverk.
SceSam ønsker seg:
En prosjektbeskrivelse på maks 10 000 tegn, sentrert rundt en kunstfaglig problemstilling knyttet til SceSams område for undersøkelse. I tillegg kommer bakgrunnsinformasjon om søkerne, herunder CVer og annen informasjon som kan være relevant for å belyse søkerens kunst- og barnefaglige kompetanse/erfaring. Søknaden sendes til hege@scesam.no senest 15. desember. Tildelingen offentliggjøres 15. januar. Verkstedene skal finne sted i løpet av våren 2013.

For utfyllende informasjon om prosjektet og om SceSams problemstillinger, gå inn på www.scesam.no eller dramatikkenshus.no. For spørsmål, kontakt produsent Hege Knarvik Sande på hege@scesam.no. Prosjektet finaniseres av Dramatikkens hus og Kunstløftet.


onsdag 26. september 2012

Høst er tid for god scenekunst!

Søndag 14. oktober kl. 12.00 og 14.30 spilles Og alt skal bli borte av propell Kristofer B. Grønskag på DansIt i Trondheim. Forestillingen er produsert av LEIKHÚS i regi av Maren E. Bjørseth, og ble vist på Lokstallen i Stjørdal under Minifestivalen i august. Nå er turen altså kommet til Trondheim, men publikum bør kjenne sin besøkelsestid, da det ikke blir flere enn disse to forestillingene.

Må barneteater fortelles fra A-Å og ha en Happy Ending? Har ikke barn minst like stort behov for å filosofere og stille livets store spørsmål? I Og alt skal bli borte forsker dramatiker Kristofer B. Grønskag sammen med kompaniet LEIKHÚS på disse spørsmålene. Vi møter tre barn som alle er på leting etter noe:

Ellens bestefar har gått bort

Elise finner ikke pappaen sin
Og Eldar vil aller helst gå i kjole

Sammen med Ellen, Elise og Eldar inviterer vi til en assosiativ reise i minuttene før man sovner. Blir du med og drømmer med oss?


"Leken effektbruk i krevende, men fint avstemt barneteater om liv, død og identitet." - Adressa  

Alle gode ting er tre
Senere i høst blir det så premiére på Teater Fot og propell Lise Hoviks barneteatertrilogi Du skal få høre fuglesang. Forestillingen(e) passer for barn fra 0-9 år og spilles fra 24. november
i Teaterkjelleren på Trøndelag Teater.


Den som har hørt fuglesang tviler vel ikke på at fugler har sin egen kultur. Fuglene både synger, spiller og danser, og leker også. Kunst for kunstens skyld finnes ikke bare i menneskenes verden. Alle gode ting er tre: tre fugler, tre farger, tre improvisasjonsmusikere og tre dansende skuespillere skal spille, lytte, synge, danse og leke. Her er det er rom for uventede krumspring.

Mer info om forestillingen finnes på Teater Fots hjemmeside.

Benytt sjansen og få med deg minst to gode scenekunstopplevelser i høst! 

tirsdag 25. september 2012

Propell med prosjekt i medvind!


I vår mottok propell Eivind Haugland utviklingsstøtte fra Dramatikkens Hus på sitt prosjekt der han tar for seg politiske maktstrukturer. Prosjektet tar utgangspunkt i "treenigheten" POLITIKERE - JOURNALISTER - VELGERE, og på bakgrunn av intervjuer med representanter for disse tre gruppene ønsker Haugland å skape en dramatisk scenetekst som søker å gå bak den tabloide fasaden vi daglig blir presentert for. I dette ligger det en undersøkelse av de bakenforliggende intensjonene til dem som dominerer vår politiske hverdag for å se hvordan disse påvirker hverandre, og støtten fra Dramatikkens Hus muliggjorde en intensivering av dette arbeidet.

Prosjektet har tidligere blitt presentert på Teaterhuset Avant Gardens SYMPOSIUM og på arrangementet Rop UT! første mai i år. Det er også ingått en intensjonsavtale med Ferske Scener i Tromsø om at Haugland skal foreta en scenisk lesning av prosjektet under Vårscenefest i Tromsø i 2013. Ved årets tredje tildeling fra Norsk Kulturråd mottok Haugland ytterligere 50 000,- kroner i utviklingsstøtte til prosjektet. Vi gratulerer og venter i spenning på resultatet.

mandag 24. september 2012

Ny måte å fremme dramatikk på

Kristian Hallberg er en av fire svenske dramatikere bak prosjektet Ur svenska hjärtans djup, som også den norske dramatikeren og propellen Toril Solvang er involvert i. Prosjektet søker å finne nye, mer demokratiske måter å presentere dramatikk og dramatikere på, og siste satsning er en webside som presenterer 100 dramatikere med 100 monologer til fri avbenyttelse. Tre propeller er representert på sidene: Kristofer B. Grønskag, Tale Næss og Toril Solvang.

Sidene presenterer seg selv på følgende måte: 
Ur svenska hjärtans djup är ett projekt som startade hösten 2010, efter riksdagsvalet. Det startades på initiativ av Kristian Hallberg tillsammans med Camilla Blomqvist, Sigrid Herrault och Jonathan Lehtonen och går ut på att göra nyskriven dramatik med angeläget innehåll mer tillgängligt för teatergrupper, stora som små, runt om i landet. Just nu ligger det sex nyskrivna pjäser på sidan, www.svenskahjartan.se. Det här projektet är Ur svenska hjärtans djups tredje vända och innehåller 100 texter skrivna av 100 textpersoner, dramatiker, författare, poeter, skådespelare. Samtliga med temat ”Det främmande”. Du kan använda de här texterna på olika sätt. Om du tex söker en teaterskola och är trött på att nöta in den där Fröken Julie- eller Hamlet-monologen, då kan du botanisera bland de här texterna och hitta en monolog som just du kan förändra världen med.

Smålandsposten skriver:
I veckan presenterades 100 nya texter av 100 författare på temat ”Det främmande”. Tanken är att texterna ska kunna användas och läsas av vem som helst. Gratis.
Les mer på http://www.smp.se/nyheter/Kultur___N_je/100-texter-for-fri-anvandning(3445559).gm.

mandag 17. september 2012

Kontakt oss!

Propellen Teater arbeider for tiden med å opprette en egen hjemmeside. I den forbindelse har vi også hatt en gjennomgang av våre mailadresser og opprettet noen nye, slik at det skal bli lettere å vite hvor man skal henvende seg om man ønsker å komme i kontakt med oss.

propellenteater (at) gmail.com er adressen du skal skrive til dersom du har spørsmål eller henvendelser av mer generell karakter, dersom du ønsker å bli medlem eller ønsker å bli tilknyttet Propellen Teater som frivillig. Vi jobber for tiden fram mot to scenekunstfestivaler for barn og unge i 2014, og trenger derfor etterhvert frivillige som har lyst og mulighet til å hjelpe oss med organiseringen av festivalene.

propellseminar (at) gmail.com er adressen du skal skrive til dersom du har henvendelser angående våre annonserte seminarer og verksted eller ønsker å foreslå mulige seminarer og verksted for oss.

propellfanzine (at) gmail.com er adressen du skal skrive til dersom du har henvendelser angående våre fanziner. Dette gjelder både dersom du ønsker å få tilsendt en av de allerede utgitte fanzinene eller ønsker å levere bidrag til kommende fanziner. Neste fanzine blir sluppet under seminaret "Muligheter for norsk teater" på KiT (Kunstakademiet i Trondheim) søndag 4. november.

Alle mailadresser betjenes og besvares av Propellen Teaters arbeidsutvalg, som for tiden består av Tale Næss, Ane Wennevold, Eivind Haugland, Hanne Wiseth, Elizabeth Piro Volan og Ingvild Meland.