Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

søndag 10. februar 2013

Vellykket fagsamling og verkstedhelg!

Nok en innholdsrik og givende Propellen-helg er akkurat avsluttet, en helg som ble innledet med en fagsamling om ulike strategier i scenekunst for barn og unge fredag kveld. Fra Oslo fikk vi besøk av Shanti Brahmachari som arbeider med TekstLab og TekstLab Ung. Prosjektet, som har undertittelen Nye stemmer, nye historier, har siden 2008 vært et tilbud til kunstnere som arbeider med tekstutvikling. Intensjonen med prosjektet er å få frem nye stemmer ved å gi kunstnere mulighet til utvikle idéer, konsept, eller utkast til tekster gjennom prosessarbeid, men ikke nødvendigvis ferdig manus; ikke ulikt Propellens arbeidsmetoder. Videre deltok Kristine Rui Slettebakken fra Oslo Internasjonale Teater, som har fokus på å hente inn ny, utenlandsk samtidsdramatikk og presentere den for et norsk publikum, samt fungere som en katalysator for internasjonal utveksling og samarbeid. I 2014/2015 går de sammen med Company of Angels i England, Gripstheater Berlin i Tyskland og De Toneelmakerij i Nederland om å lage fire internasjonale scenekunstfestivaler for barn og unge. Der vil en dramatiker i oppstartsfasen få mulighet til å delta i en mentorordning hvor et nytt dramatisk verk skal utvikles og spilles under samtlige festivaler, og interesserte bes ta kontakt med kunstnerisk leder Øystein U. Brager. Tilslutt orienterte Eivind Haugland om Propellen sine planer fram mot 2014, der arbeidet med å se på og utvikle scenekunst for barn og unge står i fokus, før det ble åpnet for interessante samtaler og diskusjoner.

5 sceniske verksteder
I samarbeid med Norsk Skuespillersenter har det også blitt avholdt fem sceniske verksteder mellom torsdag og søndag. Verkstedene ble presentert under fagsamlingen fredag, og oppsummert under en ny samling søndag kveld. Konstellasjonen brukte sitt verksted til å undersøke bruk av magi og trylling i sin kommende produksjon for barn i alderen 6-9 år, med tryllekunstner Tormod Aune som verkstedleder. Aune skal også senere bidra i utviklingen av forestillingen. Den ferske propellen Kari Hansen (bildet), som tidligere kun har skrevet for teve, fikk testet ut sin første teatertekst - Strandet, om en dag på stranda og kanskje litt lengre opp - i en scenisk kontekst. Verkstedleder var Eivind Haugland, og skuespillere var Ingrid Løhre Hunnestad, Sivert E. Aarnes og Kristine Rui Slettebakken. Lene Helland Rønningen testet ut sitt interaktive barneteaterkonsept Gullfrosken, der musikk og lydbilder er et sterkt og viktig medskapende element. Rønningen ledet selv verkstedet, mens Tone Aase og Marianne B. Lie sto for det musikalske og Andreas M. Thoresen var skuespiller. Trond Arntzen tok for seg sin egen scenetekst Live, en tekst som er rettet mot ungdom i ungdomsskolealder, der dagens virtuelle verdens inngripen i - og grep om - våre liv problematiseres. Live ble spilt i DKS Vest-Agder i november 2011, men Arntzen ønsket nå å se på teksten i et nytt lys, for å kunne utvikle denne videre. Verkstedleder var Kristofer B. Grønskag og skuespillere var Marina Popovic, Patrik Stenseth og Kristoffer Veiersted. Det femte og siste verkstedet ble tildelt Eivind Haugland som så litt nærmere på et utkast til en scenetekst han har utarbeidet med bakgrunn i en flerkulturell ungdomsteatergruppe han ledet våren 2012. Utkastet tar for seg både språk- og identitetsproblematikk i et ungdomsmiljø, og verkstedet fungerte godt som en igangsetter for videre arbeid. Haugland hadde med seg verkstedleder Toril Solvang og skuespillerne Ina Kiberg og Azra Halilovic, i tillegg deltok også Shanti Brahmachari som diskusjonspartner.

Viktig for det frie scenekunstfeltet
Fagsamlingen, samt fire av fem verksteder foregikk i våre lokaler i paviljongen på Bispehaugen skole i Trondheim, hvilket viser hvor viktig tilgang på billige produksjons- og møtelokaler er for det frie scenekunstfeltet. Lokalene er et resultat av et godt samarbeid med en velvillig Trondheim Kommune, og selv om leieavtalen foreløpig er midlertidig, håper vi at dette er starten på et mer langvarig og fast tilbud som til syvende og sist vil komme utviklingen av norsk scenekunst (og da igjen publikum) til gode. Vi i Propellen Teater ser fram mot våre to planlagte scenekunstfestivaler for barn og unge i 2014, der det er store muligheter for at en, flere eller til og med alle av helgens verksteder vil være representert med fullverdige produksjoner. Det er bare å glede seg!

fredag 1. februar 2013

Kjære alle propeller og propellenvenner!


Under overskriften Er dette scenekunst for barn og unge? har vi i Propellen Teaters arbeidsutvalg gleden av å invitere til fagsamling i våre lokaler i paviljongen på Bispehaugen skole neste fredag, 8. februar kl. 19.00. Vi får besøk av Lisa Marie Nagel fra SceSam, Shanti Brahmachari fra TekstLab og Kristine Rui Slettebakken fra Oslo Internasjonale Teater som innleder rundt aktuelle strategier og problemstillinger i deres arbeid for barn og unge. I tillegg vil vi i Arbeidsutvalget orientere litt mer om planene for Propellen Teater fremover. Etterpå blir det tid til upretensiøs samtale og diskusjon, der vi utveksler erfaringer og metoder.

Vi håper så mange som mulig har lyst og mulighet til å komme og høre hva våre samarbeidspartnere driver med for tiden, om ikke annet for å få en kveld i hyggelig lag sammen med dyktige kolleger. Dette er også en gyllen anledning til å oppdatere hverandre på aktuelle prosjekter og planer, og ikke minst ta våre nye prøvelokaler (som er tilgjengelig for alle propeller) i nærmere øyesyn! 

Det vil ellers bli lett servering og noe godt i glasset!

Fagsamlingen etterfølges av fem sceniske verksted påfølgende lørdag og søndag, som arrangeres i samarbeid med Norsk Skuespillersenter. De som har fått innvilget verksted i denne omgang er Konstellasjonen, Kari Hansen, Trond Arntzen, Lene Helland Rønningen og Eivind Haugland, og verkstedene oppsummeres i en felles samling på Bispehaugen søndag 10. februar kl. 18.00. De som er interessert i å høre litt mer om hva som har blitt undersøkt på verkstedene og kanskje få noen smakebiter, er hjertelig velkommen da!  

Klikk her for kart til Bispehaugen skole. 

Vi sees!