Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

tirsdag 20. november 2012

Utlysning: Er dette dramatikk for barn og unge?

8. - 10. februar 2013 blir det nye Propellen-verksteder, denne gang i samarbeid med Norsk Skuespillersenter og SceSam under headingen Er dette dramatikk for barn og unge?

Dag 1 blir det en faglig samling i Propellen Teaters lokaler på Bispehaugen fra kl. 19.00. Lisa Marie Nagel fra SceSam innleder rundt aktuelle strategier og problemstillinger i deres arbeid for barn og unge. Vi utveksler erfaringer og metoder.

Dag 2 og 3 tilbyr vi fem teaterskapere/teaterskapende konstellasjoner muligheten til å gjennomføre todagers laboratorier med sitt prosjekt. Hvert laboratorie får prøvelokale i én dag samt honorar til å dekke én veileder/ekspert el.l. På slutten av dag 2 blir det en visning / lesning samt oppsummering av det arbeidet som har foregått på laboratoriene.

Hvis du ønsker å søke om å få gjennomføre et laboratorie med ditt prosjekt, send en mail med beskrivelse av prosjektet og hva du ønsker å utforske til propellseminar(a)gmail.com. Frist for forslag er 1. desember.


For full utlysning, se Norsk Skuespillersenter sin hjemmeside.

Ingen kommentarer: