Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

tirsdag 22. oktober 2013

Propellen – en mulighetsfest

            
Den 23. oktober presenteres Propellen Teaters arbeid i magasinet Utflukts nummer om scenekunst. Magasinet lanseres på Kunstnernes Hus kl 19.00. I teksten presenteres Propellen Teaters mål som følgende: Målet med Propellens arbeider er å utvide medlemmenes forståelse og kunnskap om egen teaterpraksis. Gjennom det tror Propellen det er mulig også å øke publikums forståelse og kunnskap. Propellen Teater ønsker å forstå gjennom praksis, og en viktig del av Propellens praksis er derfor tekstens møte med publikum.

Under kan du lese hele teksten.


Et teaterlaboratorium
Propellen Teater er et teaterlaboratorium med en antihierarkisk, prosessorientert og undersøkende strategi. Vårt formål er å fremme ny scenetekst.

Propellen Teater er en løst sammensatt organisasjon bestående av dramatikere, skuespillere, scenografer, dramaturger, regissører, teatervitere og andre scenekunstarbeidere. Propellen Teater søker konstellasjoner som er handlende, åpne og lystbaserte. Konstellasjoner der kunstnerne selv bestemmer hvem de skal samarbeide med og hva som kan beriker prosjektene deres.

Propellens mål

Målet med Propellens arbeider er å utvide medlemmenes forståelse og kunnskap om egen teaterpraksis. Gjennom det tror Propellen det er mulig også å øke publikums forståelse og kunnskap. Propellen Teater ønsker å forstå gjennom praksis. En viktig del av Propellens praksis er å la teksten møte et publikum.

Propellen Teater har sin base i Midt Norge. Årlig arrangerer organisasjonen lesninger, seminarer, verksteder. Vi produserer også egne forestillinger, og hvert tredje år arrangerer vi en større scenetekstmønstring med urpremierer, seminarer, lesninger og gjestespill.

Propellen Teater har som mål å produsere raskt, rimelig og på kunstnernes premisser.  - Propellen har som mål å gi frihet og mulighet til selvstendig kunstnerisk tenkning.
 - Propellen har som mål å skape gode forhold rundt våre medlemmers prosjekter.
 - Propellen har som mål at disse prosjektene ikke underlegges eller overstyres av gitte produksjonsforhold, smakshierarkier eller økonomiske begrensninger.
 - Propellen har en åpen genreforståelse og arbeider med å utforske forholdet mellom tekst og scene, mellom framførelse og lesning, tekstimprovisasjon og strenge formmessige forløp. Mellom klassisk dramatikk og andre performative teksttyper.

Arbeid i tre faser

Propellen har valgt å dele arbeidet sitt i tre faser.
 Den første er en forskningsfase.
 I et år arbeider vi med å undersøke og utdype et bestemt prosjekt. Vi arrangerer interne lesninger, diskusjoner, seminarer og skolerer oss teoretisk.
 I fase to, tar vi teksten ut på gulvet. Vi arrangerer workshops og lesninger og er ikke redd for å vise det vi driver med fram for publikum. Vi går fra et hva er – til et er det? Er dette dramatikk, er dette en monolog eller er dette scenisk handling?
 I den tredje fasen når tekstene helt fram til publikum. På dette stadiet er scene-tekstmønstringen svært viktig, men vi arrangerer også åpne lesninger og iscenesatte visninger. Eller så får publikum møte våre forestillinger som gjestespill.
 Mange prosjekter går gjennom alle tre stadier og gjerne i nært samarbeid med Propellens samarbeidspartnere; Ferske Scener i Tromsø, Dramatikkens Hus i Oslo, skuespillerutdanningen ved HiNT, eller Trøndelag Teater og Teaterhuset Avant Garden i Trondheim.
  I disse dager går dramatiker Trond Arntzens prosjekt «Jeg er ikke sint» fra verksted til planlagt produksjon. Gjennom et fire dagers verksted i Propellens lokaler i Trondheim i 2012 jobbet Trond Arntzen, med teksten sin med en skuespiller og regissør. Han traff også regissøren Maren Elisabeth Bjørseth som skal ha regi på prosjektet – og har gjennom ulike møter med Propellens arbeid samlet en gruppe kunstnere der både skuespillerne, dramaturg og produsent er hentet fra Propellens omland.
  Samtidig nærmer Propellen seg sin fjerde festival. I fire år har Propellen undersøkt hva dramatikk for barn og unge egentlig er, og hva det kan være. Nå går flere av tekstene og dramatikerne vi har jobbet med inn i møter med publikum. Nye konstellasjoner oppstår. Dramatiker Kristofer Grønskag gjør figurteater for første gang. Og gruppa Konstellasjonen som har laget forestillinger for det minste, forbereder en siste forestilling i en triologi som vil være klar for festivalen.
  Dette er bare tre av mange prosjekter som svirrer i sentrum av og i omlandet av det regionalt ganske vidtrekkende nettverket.
  Scenetekstmønstingen for barn og unge er lagt til sensommeren 2014.
  I perioden 2014-2017 skal vi forske på musikkdramatikk.

Der det brenner

Propellen arbeider altså langsiktig og med flere prosjekter parallelt. Propellen bruker mest tid der det brenner mest. Organisasjonen bruker ikke tid på å bygge opp en institusjon eller sikre vår egen organisasjon. Vi består av et AU og et kunstnerisk råd og organisasjonen har et årsmøte en gang i året.

Propellen er en organisme som snylter på det bestående. Propellen bruker ikke krefter på vedlikehold, vaktmestere, forsikringer. Vi har ingen fast ansatte. Alt arbeid gjøres frivillig eller tilknyttet bestemte prosjekter.

Propellen bygger sin organisasjonsmodell på et begrep hentet fra botanikken: rizhomet. Rizhomet er en, men samtidig mange planter. Som ingefærrota skyter organisasjonen ut knoller eller stiklinger som siden kan eksistere for seg selv. Som jordbærplanten forgrener arbeidet til propellene seg langs lange tråder, der nye knopper skytes ut og blir til nye planter. Og alle disse frittstående organismene er knyttet sammen gjennom et løst, men ganske sinnrikt nettverk. Noder, cluster og grupper. For seg selv og i dialog med hverandre i en likestilt organisme uten begynnelse eller slutt.

Propellen Teater og samfunnet

Propellen Teater arbeider praktisk, teoretisk og kunstpolitisk. Vi vet at vi inngår i en samfunnskropp. At all scenekunst er et uttrykk eller et symptom på denne kroppen. Og at vi ikke kan utføre noen scenisk praksis uten å komme i berøring med den og dermed med andre «teaterarbeidere».
  Derfor lager vi teaterpolitiske fanziner med artikler, utfall og analyser av det vi mener viktige problemstillinger i scenekunstfeltet. Vi arrangerer også teaterpolitiske seminarer der vi sammen forsøker å finne ut hvordan scenekunstfeltet er organisert og hva slags mulighet dette byr på for andre og bedre organiseringsformer.
 Vi ønsker å sparke inn i diskursen.
 Både vår blogg og fanzinene er enkle måter å være tilstede i offentligheten på.

Teateret er et sted for møter

Propellen Teater mener at scenekunst skjer i salen – og at sceneteksten også er en litterær genre. Propellens medlemmer ser ingen motsetning i dette. For medlemmene i teateret handler det om å ha flere tanker i hodet samtidig.
  Målet er modige møter. Et teater som kan romme disse møtene. Å skape tilblivelsesrom som er fleksible nok og virksomme nok. Nomadisk rom uten bunn eller topp der hendelsen styrer forløpet og ikke omvendt.

For Propellen Teater er teateret ett sted der meninger, utsagn og virkelighets-forståelser settes i spill. Der ulike motsetninger kan aksentueres. Der ulike kunstutrykk, der scene og sal, kan virker sammen i et her og nå.

Bidrag til fanzina kan sendes til propellfanzine@gmail.com.
Propellens blogg finner du på http://propellenteater.blogspot.comIngen kommentarer: