Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

onsdag 9. oktober 2013

Støtte til ungdomsprosjekt!

I forbindelse med vår planlagte scenekunstfestival for barn og unge i august 2014, fikk Propellen Teater innvilget støtte fra Kulturrådet til ungdomsprosjektet Unge Stemmer i rådsmøtet 26. september! I prosjektet ønsker vi å invitere en gjeng ungdommer til å sitte i et Ungdommens Kunstneriske Råd, som skal hjelpe oss med å programmere interessante prosjekter til festivalen, i tillegg til å fungere som en responsgruppe for dramatikere i Propellen som sitter og skriver på hvert sitt bestillingsverk for ungdom. Vi ønsker også at ungdommene etterhvert skal dele tanker og meninger om festivalarbeidet og scenekunst for ungdom generelt på en blogg, i tillegg til at de under festivalen også skal delta i et dramatisk skrivestunt.

Hensikten med prosjektet er å være i en faglig, kunstnerisk og meningsbrytende dialog med målgruppa, både i det forberedende arbeidet og under selve festivalen. Ved å involvere målgruppa direkte i festivalarbeidet, slik dette prosjektet skisserer, ønsker vi å øke gyldigheten av og interessen for festivalen blant ungdom generelt, i tillegg til at prosjektdeltakerne også får muligheten til å bli kjent med det profesjonelle fagmiljøet. Prosjektet vil ledes av dramaturg og AU-medlem i Propellen Teater, Eivind Haugland.

De tildelte midlene sørger for at vi nå kan ta planene opp fra skrivebordet og sette dem ut i livet, og vi gleder oss til å komme igang for fullt!

Følg med på denne bloggen for mer informasjon om fremgangen i prosjektet!

Ingen kommentarer: