Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

onsdag 10. juni 2009

Pluralisme på det nye dramatikkens hus

Det lover den nye ledertroikaen Jon Tombre, Marit Solbu og Kai Johnsen. De ønsker at Dramatikkens hus skal være et kompetansesenter som skal favne vidt og bredt. Kai Johnsen formulerer det slik:
- Vi skal betjene midten av yttergrensene. Kvalitetsfundert pluralisme!
Jon Tombre sier på sin side at han har som mål å skape en energi-synergieffekt i samtidsteatermiljøet. Det har vi muligheten til nå mener han. Vi har god økonomi i landet, en stor frilansdelegasjon med skuespillere og regissører og forfattere som kan få til noe.

Videre kan vi lese på scenekunst.no: Det som skjer videre nå, er at trioen skal lage en konkret og detaljert strategi- og handlingsplan, for både vår og høst 2010. Marit Solbu flytter til Oslo, og er på plass 1. september, mens de to andre kommer 1. oktober. Stillingene fra Det Åpne Teater fases inn i den nye organisasjonen, og de skal ansette folk i de nye stillingene.
Styresammensetningen regner Bente Erichsen med blir redegjort for gjennom statsbudsjettet i høst. Hun sier at staten nå ikke syns det er en selvfølge at de skal oppnevne medlemmer, og at I vinterens debatt var ett av punktene om og hvilke organisasjoner som skulle oppnevne styremedlemmer til det nye huset. Det Åpne Teaters forslag til staten er det samme som DÅT har nå. Det betyr at regissører, dramatikere og skuespillernes forbund oppnevner sine medlemmer. Dagens styre anser dermed Danse- og teatersentrum (DTS) som representert gjennom disse medlemmene.

Ingen kommentarer: