Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

mandag 12. desember 2011

propell og Norsk Skuespillersenter arrangerer lesning av Lene Terese Teigens "Mater Nexus" i Trondheim til våren

Rita Abrahamsen leder Leserom i Trondheim for 9 kvinner med Lene Therese Teigens tekst "Mater Nexus" fra 2000. "Mater Nexus" er et av få moderne norske skuespill som har gjort suksess også utenfor Norges grenser. Stykket er satt opp i Stockholm, Göteborg, Helsinki og Tokyo.
  I Leserom møter 10 skuespillere en regissør og en norsk scenetekst.
Skuespillerne gjør en lesning av teksten og har sammen med regissøren en påfølgende diskusjon om teksten. Vi kjøper inn trykte utgivelser av
stykket, og boken inngår i kursavgiften.
  Leserommet arrangeres i samarbeid med Skansen, Verdens Beste Stasjon, og foregår i deres lokaler i Voldgata i Trondheim:
http://www.verdensbestestasjon.no

"Mater Nexus"
Vi møter ni kvinner plassert på forskjellige steder i tilværelsen, vi møter dem i avgjørende livssituasjoner, og vi følger dem der livstrådene deres løper sammen.
  Teksten ble til gjennom en rekke workshops som involverte mange skuespillere. Lene Therese Teigen hadde selv regien på uroppførelsen av stykket på Det Åpne Teater. Kort tid etter kjøpte Stockholm Stadsteater teksten, der den begynte som en studioproduksjon før den raskt ble flyttet til hovedscenen. Siden har stykket blitt oppført av FolkTeatern i Göteborg som et samarbeidsprosjekt mellom tre teatre, og ved Helsingfors Stadsteater der oppsetningen gikk i over et halvt år. Stykket ble satt opp så sent som i 2008 ved et teater i Tokyo. Stykket studeres ved faget Moderne Drama ved universitetene i Oslo og Bergen.

Lene Therese Teigen
Lene Therese Teigen er en norsk dramatiker, forfatter og regissør. Hun debuterte som forfatter i 1993 med romanen "Hvitt.Stille." som hun mottok Aschehoug Forlags Debutantstipend for. Hun har skrevet drama for teater, radio, fjernsyn og film. Andre skuespill av Lene Therese Teigen inkluderer
"Livsmaskinen", "Arkeologene" og "Square". Skuespillene hennes presenterer mange
og interessante roller for kvinnelige skuespillere.

Rita Abrahamsen
er sceneinstruktør fra Trondheim. Hun begynte som skuespiller og regissør på Scene 7 i Oslo før hun tok regiutdannelse i Storbritannia i 1977-81. Hun har i hovedsak hatt sitt virke ved Trøndelag
Teater, men har også arbeidet med oppsetninger ved Det Norske Teatret, Telemark Teater og Nationalteatret. Ved Trøndelag Teater er hun kjent for stykker som "Den gang nå", "Dager blir så lange", "Svarte okser" og Helge Hagerups "Napoelons død". Hun er kjent for sitt arbeid med norsk og utenlandsk samtidsdramatikk.

De som ønsker å hente boka i forkant av workshopen kan kontakte Rita Abrahamsen på epost fru.abrahamsen(a)gmail.com eller tlf. 907 24 189.

Ingen kommentarer: