Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

onsdag 25. mars 2015

HVA ER DOKUMENTARISME?

 I de neste tre årene vil Propellen Teater forske på temaet dokumentarisme.
Disse tre årene vil bli delt opp i tre bolker:
1. Hva er dokumentarisme?
2. Er dette dokumentarisme?
3. Dette er dokumentarisme!

Våren vil gå med til planlegging av en helg med seminarer/workshops der vi spør våre medlemmer og andre bidragsytere hva dokumentarisme kan være. I denne forbindelsen vil vi produsere nok en Propellfanzine. Her ønsker vi bidragsytere! 

Innspill og ideer rundt temaet kan sendes til propellenteater@gmail.com
Allerede er det tydelig at dette temaet er noe som engasjerer! Fortsett å sende oss dine tanker.
Ingen kommentarer: