Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

fredag 13. mai 2016

Propell-prosjekt i medvind

Under første del av Propellen Teaters treårige prosjekt "Hva er dokumentarteater", ble det arrangert flere verksteder. Et av disse var "Barcode"/"Prospekt" hvor dramatiker og dramaturg Tale Næss jobbet videre med tekster, tekstutviklingsmetoder og materialinnsamling for scenekunstprosjektet. 


Prosjektet tar for seg byen, og hvordan byutvikling og storbymiljø påvirker oss mennesker. Scenograf Tormod Lindgren står bak prosjektet. Han ønsker å jobbe parallelt med utvikling av scenografien, utvikling av et slags arkitektonisk figurteaterspråk og produksjonen en polyfon tekst til forestillingen. Lindgren har trukket med seg flere dramatikere i arbeidet. Blandt dem er propellene Tale Næss og Hanne Ramsdal.

I dag kan Propellen gratulerer Lindberg med et tilsagn på til sammen 80 000,- kroner til videoarbeid og komponist på prosjektet.
  Som komponist på prosjektet har Lindgren har knyttet til seg den danske komponisten Joachim Holbek (se bildet). Holbek har tidligere skrevet musikken til flere teaterproduksjoner og også filmmusikk, blandt annet Lars von Triers "Europa".
  Vi følger spent med på arbeidet i dette prosjektet som blander dokument og fiksjon, flerstemmighet og figurteater - og som stiller spørsmål ved de kreftene som former de miljøene vi mennesker lever og bor i. Hvem legger premissene? Hvorfor blir dagens storbyer seende ut akkurat slik de gjør, og hva gjør dette med de menneskene som bor i dem.
  Bildet øverst er fra en workshop i Oslo i 2015, finansiert av Norsk Kulturråd og Dramatikkens Hus.
 


Ingen kommentarer: