Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

torsdag 19. mai 2016

Propeller på ny scene

Flere Propeller var i aksjon på Ingensteds lørdag 14. mai. I regi av Vega Scene ble det lest nye tekster av propellene Tale Næss, Henriette Vedel og Øystein Ulstein Brager.
  Vega Scene er en ny arena for kvalitetsfilm og ny scenekunst.
  Kvinnene bak Vega  Scene ønsker å satse på dagsaktuell og fersk scenetekst og har den siste tiden jobbet nært semmen med propell Henriette Vedel på hennes prosjekt som tar for seg situasjonen for dagens småbarnsforeldre.
  Barn var i fokus hele denne kvelden på Ingensteder.
   Propell Tale Næss' tekst innledet kvelden med en tekst om barn på flukt.
Bildet under er fra hennes lesning.

Bildene fra Vega Teaters arrangement under Kulturkræsj er tatt av 
Martin J. Edelsteen


Ingen kommentarer: