Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

lørdag 28. juni 2008

Gode nyheter fra Kulturdepartementet til alle scenetekstskribenterDramatikkens hus legges til Det Åpne Teater
- Det er et sterkt behov for og stor etterspørsel etter ny, norsk dramatikk. Ved blant annet å satse på utvikling av Dramatikkens hus, får vi økt innsatsen og fokuset på dette arbeidet, sier kulturminister Trond Giske.
- Dramatikkens hus skal legges til Det Åpne Teater i Oslo, hvor det allerede foregår mye spennende nyskaping, sier Giske.
I tillegg til Dramatikkens hus, skal det også utvikles en ny festival for samtidskunst i Oslo. Utviklingen av ny, norsk dramatikk skal også få bedre vilkår gjennom ytterligere satsing på Den Unge Scenen – et landsomfattende teaterprosjekt som skal heve nivået på ungdomsteater i Norge.
I tillegg skal tilskuddene til utviklingen av ny norsk dramatikk og scenetekst styrkes.


Det Åpne Teater ønsker å knytte et nært samarbeid med regionene gjennom å samarbeide med Ferske Scener i Tromsø og Propellen i Trondheim.
Vi følger spent med på utviklingen framover.

Ingen kommentarer: