Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

mandag 9. januar 2012

nye samarbeidsformer oppstår

Denne helga venter Propellen storfint besøk til byen. Både sammenslutningen SceSam og representanter for Assitej Norge kommer til Trondheim for å besøke Propellen med sikte på å forene krefter og for et framtidig samarbeid. Målet er et treårig prosjekt som skal resultere i produksjoner, seminarerer og en større senekunstfestival med fokus på barn og unge i 2014.
  ASSITEJ er en internasjonal organisasjon som ble etablert i 1965 av en internasjonal allianse av profesjonelle scenekunstnere for barn og unge. Organisasjonen har forankring i UNESCO og har som formål å fremme profesjonell scenekunst for et ungt publikum. ASSITEJ har nasjonale sentre i ca. 80 land, og består av både teatre, ulike organisasjoner og enkeltpersoner.
  SceSam er et utviklings- forsknings- og produksjonsprosjekt som har til hensikt å åpne dører og å skape konkrete møter mellom kunstnerisk praksis og teoretisk forskning innen feltet scenekunst for barn mellom 3 og 9 år. Over hele landet produseres det et stort antall forestillinger for denne målgruppen. SceSam ønsker å bidra til at noen av disse produksjonene får anledning til å jobbe systematisk med å utvikle avanserte kunstneriske strategier for å kommunisere med et barnepublikum.
  Les mer om Assitej Norge på deres hjemmesider http://www.assitej.no/sider/artikler.asp?type=nyhet&tittel=Forside&mal=artikler&ant=30&kat=Forside og om SceSam på http://lisanagel.no/.
  Vi gleder oss til besøket!

Ingen kommentarer: