Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

lørdag 18. februar 2012

Propellen i Dramatikkens Hus sitt magasin

I høst gjestet Propellen Dramatikkens Hus med tre gjestespill. Forestillingene ble raskt utsolgt og kvelden ble oppsummert som meget vellykket.
  I etterkant inviterte Huset Propellen til å skrive en artikkel om sitt arbeid, Propellens filosofi, historikk og arbeidsmetode. Resultatet står nå på trykk og artikkelen har fått tittelen "Smaken av den dramatiske undergrunnen". I den skriver Propell Tale Næss blant annet : Teateret er et sted for direkte møter. Det er et sted der meninger, utsagn og virkelighetsforståelser settes i spill. Der ulike motsetninger kan aktualiseres, mangestemmigheten få et uttrykk og der ulike kunstuttrykk kan virke sammen i et her og nå. I et demokrati er nettopp denne flerstemmigheten en nødvendighet. Propellen Teater ønsker derfor å gi ny norsk scenetekst en mulighet for å være grensesprengende og tydelig.
  Hele artikkelen kan man lese på: http://www.dramatikkenshus.no/pub/dramatikkenshus/magasinet/?aid=2047

Ingen kommentarer: