Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

torsdag 2. februar 2012

"Hvem er redd for ny dramatikk" - spennende debatt i Adresseavisa og på Scenekunst.no

Dette spør Propell Eivind Haugland i sin kronikk med samme navn på scenekunst.no i dag.I kronikken går han Hedda jurymedlem Thoralf Berg på klingen. I en kronikk i Adresseavisa roser Berg Kristian Seltun for måten han løse sitt engasjement som teatersjef på Trøndelag Teater på. Som svar skriver Haugland: Å se seg ukritisk tilfreds med tingenes tilstand er en farlig øvelse i teatret, kunsten og verden for øvrig. Da kommer vi ingen vei. Dermed er Bergs premiss for kronikken svært skuffende: ”Da Kristian Seltun ble ansatt som sjef på Trøndelag Teater, fryktet mange at repertoaret ville bli dominert av alternativ, smal og sær norsk og utenlandsk samtidsdramatikk.” Her befester dessverre Thoralf Berg fordommer som delvis har satt seg blant det norske teaterpublikummet, istedenfor å bidra til å avkrefte dem.
  Han fortsetter: ”Seltuns repertoar, både det som har hatt og skal ha premiere, har på ingen måte vært preget av ny og sær moderne dramatikk. Forhåndsengstelsen har ikke slått til.”

  I disse to sitatene har Berg greid å linke de ordene som i utgangspunktet burde ha en positiv klang – ny, moderne og samtidsdramatikk – med de mer negativt ladede adjektivene alternativ, smal og sær.

Hele kronikken kan du lese på http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=433.

Nå har Toralf Berg svart. Svaret kan du lese på http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=468. Kronikken som satte det hele i gang er også tilgjengelig på: http://www.adressa.no/meninger/article1766079.ece.
  Vi anbefaller alle Propellenbloglesere om å hive seg på. Hva syne dere? Kjør debatt!

NB! Bildet er fra Trøndelag Teaters oppsetning av Finn Iunkers "Ifigeneia" i 2010. En av de få oppsetningene av nyere norsk dramatikk på Trøndelag Teater i Seltuns periode.

Ingen kommentarer: