Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

fredag 28. september 2012

Vår samarbeidspartner SceSam utlyser midler

Det kunstneriske forskningsprosjektet SceSam – interaktive dramaturgier i scenekunst for barn søker i samarbeid med Dramatikkens hus scenekunstprosjekter som gjennom kunstnerisk praksis og refleksjon ønsker å forske i forholdet mellom barnepublikummet og scenekunsten. Hva skjer med kunsten når den blander seg med barna? Hvilke scenekunstneriske uttrykk, tekster og kommunikasjonsstrategier kan interaktive dramaturgier synliggjøre og utvikle?

Til å utforske interaksjon og barns medskaping i scenekunsten, søker SceSam kunstnere og prosjekter innenfor hele scenekunstfeltets praksisområde, som teater, dans, musikkteater, performance, installasjon og andre former for iscenesettelser (av) i tid og rom. Formålet er å legge til rette for kunstnerisk fordypning i møte med et barnepulikum i alderen 3 til 9 år.

SceSam tilbyr:
  • Honorar til to eller tre kunstnere i én uke (avhengig av prosjektes natur).
  • Samarbeid med en mentor/dramaturg med barnefaglig kompetanse.
  • Lokaler og teknisk bistand.
  • Mulighet for kunstnerisk utvikling over tid, tilknyttet et kompetent og dedikert barnekunstfaglig nettverk.
SceSam ønsker seg:
En prosjektbeskrivelse på maks 10 000 tegn, sentrert rundt en kunstfaglig problemstilling knyttet til SceSams område for undersøkelse. I tillegg kommer bakgrunnsinformasjon om søkerne, herunder CVer og annen informasjon som kan være relevant for å belyse søkerens kunst- og barnefaglige kompetanse/erfaring. Søknaden sendes til hege@scesam.no senest 15. desember. Tildelingen offentliggjøres 15. januar. Verkstedene skal finne sted i løpet av våren 2013.

For utfyllende informasjon om prosjektet og om SceSams problemstillinger, gå inn på www.scesam.no eller dramatikkenshus.no. For spørsmål, kontakt produsent Hege Knarvik Sande på hege@scesam.no. Prosjektet finaniseres av Dramatikkens hus og Kunstløftet.


Ingen kommentarer: