Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

tirsdag 25. september 2012

Propell med prosjekt i medvind!


I vår mottok propell Eivind Haugland utviklingsstøtte fra Dramatikkens Hus på sitt prosjekt der han tar for seg politiske maktstrukturer. Prosjektet tar utgangspunkt i "treenigheten" POLITIKERE - JOURNALISTER - VELGERE, og på bakgrunn av intervjuer med representanter for disse tre gruppene ønsker Haugland å skape en dramatisk scenetekst som søker å gå bak den tabloide fasaden vi daglig blir presentert for. I dette ligger det en undersøkelse av de bakenforliggende intensjonene til dem som dominerer vår politiske hverdag for å se hvordan disse påvirker hverandre, og støtten fra Dramatikkens Hus muliggjorde en intensivering av dette arbeidet.

Prosjektet har tidligere blitt presentert på Teaterhuset Avant Gardens SYMPOSIUM og på arrangementet Rop UT! første mai i år. Det er også ingått en intensjonsavtale med Ferske Scener i Tromsø om at Haugland skal foreta en scenisk lesning av prosjektet under Vårscenefest i Tromsø i 2013. Ved årets tredje tildeling fra Norsk Kulturråd mottok Haugland ytterligere 50 000,- kroner i utviklingsstøtte til prosjektet. Vi gratulerer og venter i spenning på resultatet.

Ingen kommentarer: