Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

mandag 9. juni 2014

Prøvestart på Rami og Yuli av Kristofer B. Grønskag!


12. juni er det prøvestart på figurteaterforestillingen Rami og Yuli av Kristofer B. Grønskag på Stillverk 1 i Trondheim.

Rami og Yuli er et bestillingsverk til Propellens scenekunstfestival for barn og unge 26. - 31. august 2014 og produseres i samarbeid med Annika Udo/Teater Visuell. Forestillingen tar utgangspunkt i William Shakespeares Romeo og Julie, samt en av vår tids største og lengst pågående konflikter, nemlig Midtøsten-konflikten. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å si noe om hva som skjer når en konflikt skapt og utøvet av voksne både preger og går utover uskyldige barns muligheter til egen livsutfoldelse.

I vår forestilling er Rami og Yuli to barn som vokser opp på et ikke navngitt sted hvor innbyggerne er separert i to grupper av en gammel konflikt. Ved bruk av både Romeo og Julie og Midtøsten-konflikten som tematisk utgangspunkt, ser man samtidig at problemstillingen ikke bare tilhører fortiden eller fiksjonen, den er også tilstedeværende her og nå i mange deler av verden. Også i Norge er det et tiltakende antall konflikter med kulturell og/eller religiøs bakgrunn, et eksempel er konflikten i det norske sigøynermiljøet i Oslo, der den siste tidens eskalering har ført til at foreldre tilhørende den ene siden av konflikten har tatt barna sine ut av skolen og flyktet ut av landet (se bl.a. Morgenbladet nr. 2, 10.-16. januar 2014). Vi trenger likevel ikke gå lenger enn til vonde skilsmisseoppgjør for å se at tematikken også kan gjøre seg gjeldende på mikronivå, og selv om forestillingen ikke kommer til å behandle de nevnte eksemplene direkte, viser det oss hvor allmenngyldig en slik tematikk kan oppleves også for det norske publikummet.

Forestillingen lages for barn i barneskolealder. Medvirkende i produksjonen er regissør Anne Mali Sæther, dukkemaker og dukkespiller Annika Udo, dukkespiller Thomas Hildebrand, komponist og lyddesigner Luis Della Mea og dramaturg Eivind Haugland. Forestillingen støttes av Spenn.no og FFUK, og får premiére 28. august.

Ingen kommentarer: