Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

lørdag 6. november 2010

Hvordan kan man improvisere fram en tekst?

 Det er det dramatikerene Nina Fjelnset og Frode Sander Øien skal forske på under headingen Trondheim Teaterlaboratorium. I helgen møtes de for verkstedet "Svalbard". Etter å ha satt seg inn i noen gitte forutsetninger, temaer og tekster, skal skuespillerene Siris Schnell Juvik, Ingvild Meland, Trond Peter Stamsø Munch og Olve Løvseth arbeide fram hver sin karakter og et forløp der dramatikerne sitter på begynnelsen og slutten, mens dramatikere og skuespillerene jobber fram handlingsforløp og scener i samarbeid.
  I etterkant vil Øien og Fjelnseth gå videre med tekstarbeidet. Prosess og resultat vil bli presentert på Propellens scenetekstmønstring i februar 2011.
 

Ingen kommentarer: