Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

lørdag 8. oktober 2011

Seks prosjekter plukket ut til verksted 6. november

Helga 5.-6. november arrangerer Propellen Teater et seminar i samarbeid med Norsk Skuespillersenter. Seminaret har headingen "Hva er  egentlig dramatikk for barn og unge".
  Lørdag 5. november skal ulike foredragsholdere og arrangører innlede og undersøke problemstillingen. Den 6. går seks verskted av stabelen på ulike steder i byen. Verkstedene er plukket ut av Propellen Teaters kunstneriske råd ved Lise Hovik, Siri Schnell Juvik og Kristofer Grønskag sammen med de eksterne konsulentene teaterviter Ellen Foyn Brun (NTNU) og dramaturg Hilde Holdhus (Trøndelag Teater).
  De seks prosjektene som er plukket ut er:
  Over Stokk og stein - ved teaterkompaniet Konstellasjonen. Gruppen ønsker å lage et verksted der de undersøker forholdet mellom forløp og et felleskostyme for tre aktører i utviklingen av en forestilling for barn fra 3-6 år.
 Oppdrag Aquila ved Hanne Wiseth. Som fersk dramatiker skal Hanne Wiseth for første gang møte sin egen tekst utenfra gjennom en skuespiller og dens arbeid med en iscenesetter.
  VERDIER OG FØLELSER ved skuespiller Thea Boring Lande. Pubertale monologer møter strenge sceniske rammer i et verksted der scenisk tekst settes opp mot konsept og sceniske rammer.
  Einsamflygar ved Schnell/Bjørseth Produksjoner og dramatiker og Propell Kristofer Grønskag. Med utgangspunkt i Grønskags tekst ønsker regissør Bjørseth og skuespiller Schnell Juvik og nærme seg barneteateret gjennom en kombinasjon av tradisjonelt tekstarbeid og devised metoder.
 Lise Hoviks og Teater Fots HAKKESPETT - tredje del av triologien Du skal få høre fuglesang. Workshopen skal prøve ut noen arbeidsmåter i møtet mellom musikere, skuespillere og dansere og den endelige forestillingen vil være rettet mot barn fra 6-9 år.
  Bildet er fra Lise Hovik og Teater Fots siste forestilling de røde skoene.  den velsignede ved NOOR produksjoner ans' . I dette verkstedet fortsetter NOOR produksjoner sin undersøkelse av møtet mellom østlig fortelletradisjon og moderne scenespråk. Prosjektet tar utgangspunkt i en virkelig hendelse, et mord i Jerika i 2006. I verkstedet vil teamet bak NOOR la tradisjonell fortelling kollidere med fysiske forløp og livesamplet vokalimprovisasjon. For mer se http://noorproduksjoner.blogspot.com.

Ingen kommentarer: