Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

fredag 28. oktober 2011

seminar om dramatikk for barn og unge 5.-6. november i Trondheim


PROGRAM :

Lørdag 5. november.


13.00: Lansering av Fanzine: Hva er teater for barn og unge?


13.30: Kort innledning ved Ane Aas og Rasmus Rhode om stedet. Annika Udo (Stillverk 1), Per Ananiassen (teatersjef TAG), Ingrid Weme Nilsen (dramaturg Trøndelag Teater) og Monica Stendahl Rokne (produsent Cirka Teater) kommenterer og bidrar med informasjon og tanker om sin satsning på barneteater/nye arenaer og teater for barn og i Trondheim.

14.00: Kunstnerisk innslag
 Utdrag fra Ut av det blå, teater for barn fra 0-3 år, ved Konstellasjonen

14.30: Seminardel:
 Rolf Engelsen fra Kunstløftet, Norsk Kulturråd, perspektiverer feltet.
 15.00: Diskusjon og samtale

15.45 Pause og lunsj

16.15: En provokasjon ved Eivind Haugland
 16.30: Et møte med virkeligheten ved Siri Schnell Juvik og Kristofer Grønskag
 17.00:Kan teater for barn være politisk? ved Toril Solvang
 17.30: En betenkning, ved Lise Hovik
 18.00: Om tverrfaglig arbeid for og med barn og unge, ved Eldbjørg Raknes

kommentarer fra plenum og samtale

Søndag 6. november.

Verksteder fra 11.00 - 16.00

17.00: Samling på Verdens Beste Stasjon - Oppsummering og utveksling av erfaringer.
 19.30/19.00: Lesning av Eirik Fauskes Under barnehagen, ledet av Eirik Fauske.

Samtaler og sosialt.
Slutt.


Ingen kommentarer: