Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

fredag 23. mars 2012

Vellykket strategimøte for midtnorske scenekunstnere

Propellen Teater Mandag 19. mars samlet Propellen Teater frie scenekunstnere i Midt Norge for å snakke om strategier. Hvor går vi nå? Hvordan kan vi bli mer synlige, mer handlekraftige og få bedre produksjons og visningsforhold i regionen.

  Propellen Teater hadde invitert Kristin og Bern Bjørn fra RadArt for å informere om hvilke strategier det frie scenekunstmiljøet i Tromsø arbeider ut fra og på hvilken måte Tromsø kommune fasiliterer dette arbeidet. Til stede på møtet var også representanter for Trondheim kommune, Cirka Teater, Teater Pilot, Kompani Konstellasjonen, Leikhus, Teaterhuset avant Garden og NOOR produksjoner.
  Representantene fra kommunen la fram hvordan de tenker. Cirka Teater presenterte sin utredning av mulighetene for et Barnas Teaterhus i Trondheim og TAG redegjorde for hvordan de ser for seg samarbeidet og samproduksjonene med de frie scenekunstnerne i regionen i framtida.
  Møtet ble oppsummert som svært konstruktivt og vellykket.

about an hour ago ·

Ingen kommentarer: