Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

onsdag 20. november 2013

ungestemmer2014 er igang!Prosjektet ungestemmer2014 som tidligere i høst mottok prosjektstøtte fra Norsk Kulturråd, har nå hatt sin første samling i Propellen Teaters lokaler på Bispehaugen skole. Det var en spennende første samling, der vi diskuterte prosjektet, den kommende festivalen og scenekunst for unge med de 8 prosjektdeltakerne.

Litt info om prosjektet:
ungestemmer2014 består av ungdommer som deltok i første og andre runde av Unge Dramatikere ved Trøndelag Teater våren 2012 og 2013. Gjennom dette prosjektet skal de skal få mulighet til å utvikle sin interesse og forståelse for scenekunst ved å bryne seg på teateret fra nye og ulike angrepsvinkler. ungestemmer2014 er en del av Propellen Teaters festival «Dette er scenekunst for barn og unge!» som går av stabelen fra 26. – 31. august 2014.

Prosjektet er delt i tre deler:
Ungdommens kunstneriske råd – her skal deltakerne jobbe med Propellens kunstneriske råd og Arbeidsutvalg opp mot programmeringen av festivalen. Hvilke forestillinger og kunstnere ønskes på festivalen av ungestemmer2014-deltakerne?

Unge bloggere – her skal deltakerne skrive om forestillinger de ser, refleksjoner de har om teater, verden vi lever i, kunsten, og ellers ting de er opptatt av.

Skrivestunt – ungestemmer2014 består av skapende dramatikere. Under selve festivalen vil vi derfor arrangere et dramatisk skrivestunt der prosjektdeltakerne får 24 timer til å skrive en scenisk tekst. Denne teksten blir så presentert som sceniske lesninger av og med profesjonelle instruktører og skuespillere i løpet av festivalen.

Prosjektet blir ledet av skuespiller og representant fra Propellen Teaters Kunstneriske Råd, Siri Schnell Juvik, samt dramaturg og representant fra Propellen Teaters Arbeidsutvalg, Eivind Haugland. Vi planlegger månedlige samlinger og teaterturer frem mot festivalen.

Dersom du ønsker å vite mer om prosjektet, følg med på bloggen vår ungestemmer2014.wordpress.com. Prosjektet har også fått en egen Facebook-side, så lik oss gjerne også der!

Ingen kommentarer: