Propellen Teater

Propellen er en løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.

Hva er dokumentarisme i scenekunsten?

Propellen Teater går nå inn i en ny fase treårige fase med utforskning og utvikling. Denne gangen har vi fokus på dokumentarisme og dokumentarteater.

Følgende plan er satt opp for de neste tre årene

2015 - Hva er dokumentarisme i scenekunsten?
2016-Er dette dokumentarisme?
2017: Dette er dokumentarisme!

Gjennom årene kjører vi en rekke verksteder, seminarer og forestillinger som leder til samtaler der vi undersøker temaet dokumentarisme i scenekunsten.

Propellens samarbeidspartnere i dette arbeidet er blant annet Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens Hus, Trondheim kommune, Ferske Scener og Vega Scene. Følg våre prosjekter og medlemmenes aktiviteter på denne bloggen.

Mail oss for å bestille fanzinen "Hva er dokumentarisme i senekunsten?" : propellenteater@gmail.com

mandag 21. november 2011

Propell Thea Borring Lande i gang med monologprosjekt

Den 6. november ledet skuespiller og iscenesetter Janne Heltberg Haarseth et verksted over Thea Boring Landes tekster i forbindelse med Propellens seminar "hva er egentlig dramatikk for barn og unge?". VERDIER OG FØLELSER kaller Borring Lande sitt prosjekt og i løpet av verkstedet ble det improvisert fram og jobbet med utgangspunkt for flere pubertale monologer som omhandler tiden mellom tretten og seisten år.
  Borring Lande jobber nå videre med tekstene og Propellen håper å kunne lage et nytt verksted for å ta prosjektet videre våren 2012.

Ingen kommentarer: